กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (19 – 27 ส.ค.56)

Advertisement กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัดกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (19 – 27 ส.ค.56)   Advertisement กรมประมง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี (ดูสาขาที่เปิดรับได้ตามลิ้งด้านล่าง) Advertisement ปฏิบัติงาน ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุงเทพฯ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เลขที่ 50 อาคารปรีดากรรณสูต เกษตรกลาง จตุจักร กรุุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 25580150-5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ […]

error: