กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 สิงหาคม 2564 กองคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement รับสมัครวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 04.30 น. ถึง 16.30 น. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ทาง mail ที่ [email protected] สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-2246-8435 หรือ 0-2618-2323 ต่อ 1419 […]

error: