กรมอุทยานฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-6มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2565 รับสมัครพนักงาน (TOR) กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึง 6 มิถุนายน 2565 โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,000 บาท Advertisement ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา (3) มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (4) มีความละเอียด รอบคอบ และพร้อมที่จะศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (5) สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) (6) หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (7) […]

error: