ขรก.ท้องถิ่นเป็นทุกข์!! รวมตัวกันยื่นหนังสือขอปลดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ‘เปิดทางให้เมีย ขรก.รับตำแหน่งทับซ้อน-ป่วนหนี้สหกรณ์วุ่นวาย’

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นำบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาย้าย นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง โดยนำรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำแนบหนังสือร้องเรียนดังกล่าวด้วย   นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้รับการร้องขอจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ ร้องขอความเมตตาจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดมีบัญชาให้ย้ายนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากนับแต่นายสุทธิพงษ์ ได้รับมาตำแหน่ง มีพฤติกรรมที่เป็นปรปักษ์ต่อการกระจายอำนาจ ไม่ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง ไม่เข้าใจบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความแตกแยกให้กับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความขัดแย้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ไม่ส่งเสริมความปรองดองตามนโยบายของรัฐบาล ดังปรากฏจากหนังสือซักซ้อมหรือสั่งการที่เป็นลักษณะเชิงบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามทั้งที่ตนไม่มีอำนาจ อาทิ   1.การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอที่ข้อเท็จจริง ที่ว่าการอำเภอมีศูนย์ดำรงธรรมอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนโดยตรงอยู่แล้ว […]

เตรียมสอบ!! ด่วน!! กสถ.เห็นชอบร่างประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 68ตำแหน่ง 8,000กว่าอัตรา!!

    ข้อมูลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. – นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) ในฐานะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยผลการประชุม กสถ. และความคืบหน้าในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้ กสถ.ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 พ.ย.2561 -รับทราบ การคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 -เห็นชอบ การกำหนดตำแหน่ง อัตราว่าง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ ที่จะประกาศรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาค/เขต ซื่งมี 10 กลุ่มภาค/เขต โดยมีจำนวนตำแหน่งและอัตราว่าง 68 ตำแหน่ง 8,039 อัตรา(ข้อมูล 12 พ.ย.2561) ได้แก่ตำแหน่ง          * ประเภทวิชาการ 22 ตำแหน่ง 1,189 อัตรา […]

ด่วน!! กสถ.เห็นชอบแล้ว!! เตรียมจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 66ตำแหน่ง 8,164อัตรา!!

    วันที่ 11 กันยายน 2561 – นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะกรรมการ ก.จ. และกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ดังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 ได้เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและอัตราว่างที่จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 66 ตำแหน่ง 8,164 อัตรา ดังนี้       1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 ตำแหน่ง 1,002 อัตรา       2. ตำแหน่งประเภททั่วไป 27 ตำแหน่ง 6,161 อัตรา       […]

ข่าวดี! เร็วๆนี้จะมีการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ3 แน่นอน คาดรายงานตัวหลังสงกรานต์

  13 มี.ค.61 เพจ Suttipong Juljarern อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง ออกมาโพสต์ข่าวดีถึงพี่น้องที่รอการบรรจุรอบ 3 โดยระบุรายละเอียดว่า.. อีกไม่กี่วันก็จะมีหนังสือเรียกตัวรอบ 3 แน่นอนครับ มีตำแหน่งที่สำรวจเรียกรอบนี้ได้ประมาณ 526 คน การรายงานตัวหลังสงกรานต์ ครับ สำหรับข้ามเขตรอบหน้าครับ อยากให้ทุกคนได้เที่ยวสงกรานต์แบบสบายใจก่อนครับ … ตอบ  – การเรียกในรอบที่ 3 จะเอาอัตราที่มีการสละสิทธิในรอบที่ 2 มารวมด้วย ซึ่งในขณะนี้ได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะบรรจุรอบที่ 2 ให้จังหวัดทุกจังหวัดแล้ว สัปดาห์หน้าก็จะทราบว่ามีสละสิทธิอีกกี่อัตรา ซึ่งอาจจะมีอัตราเพิ่มเติมอีก ครับ – หลังจากการเรียกรอบที่ 3 แล้ว ก็จะมีการใช้บัญชีข้ามเขต ใช้บัญชีลดระดับ และการรับรองบัญชี ครับ – สำหรับตำแหน่งที่ไม่มีบัญชีสอบและไม่มีบัญชีตำแหน่งเกื้อกูลขึ้นบัญชีแล้ว แต่ยังมีอัตราที่ อปท. ร้องขอ/ขอใช้ ก็จะได้สอบถาม อปท. ว่าจะรับโอนหรือให้ กสถ. สอบอีกครั้ง ครับ  (ประมวลคำตอบ ที่เป็นวิชาการโดยท่าน ผอ.ชนินทร์ ครับ) […]

อยากรู้ก็ดูได้!! กสถ.เปิดระบบให้ค้นหาผลคะแนนการสอบบรรจุเป็น ขรก.ท้องถิ่นด้วยตนเองแล้ว!!!

  หลังจากที่ กสถ. ได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น  ซึ่งการขอทราบผลคะแนนสอบ แต่เดิมนั้น ผู้สมัครสอบที่ต้องการทราบผลคะแนนการสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ ​​​- ส่งหนังสือขอดูคะแนน โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ กลุ่มภาค/เขตที่สมัครสอบ แบบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมซองจดหมายปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัว ไปที่มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 (วงเล็บมุมซองขอทราบผลคะแนนสอบท้องถิ่น) – สอบถามทาง E-mail : [email protected] ล่าสุด! มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) ให้ดำเนินการเปิดระบบ "ค้นหาผลคะแนนสอบ" ได้ด้วยตนเองแล้ว เพียงผู้สมัครสอบเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com จากนั้นกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวสอบ […]

ด่วน!! เลื่อนสอบท้องถิ่นจากเดิมที่เคยประกาศ19ก.ค.นี้!!(มีคลิป)

  ประกาศสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น ในการไลฟ์สดออกมาแจ้งว่าจะมีการเปิดรับสมัคร ล่าสุดวันนี้จึงได้ออกมายืนยันว่ายังไม่มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยสาเหตุจากการเลื่อนประกาศครั้งนี้ปลัดเชื้อแจ้ง"ยังไม่เรียบร้อย" ติดปัญหาในการคัดเลือกมหาวิทยาลัย เลื่อนประกาศสอบแข่งขัน จากที่เคยเสนอรายงานใน กสถ.ว่าจะประกาศสอบ 19 ก.ค. 60    ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา

1 2
error: