กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา 15-19พ.ย.64

Advertisement Advertisement   สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  4 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. Advertisement ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดใบสมัครตามรูปแบบที่กำหนดที่เว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัด เชียงใหม่ http://cmi.nfe.go.th และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 2. ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง […]

error: