กศน.จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

Advertisement Advertisement   สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 2662 (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต) ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม […]

error: