เอสซีชี้แจง ปมดราม่ากลุ่มทุนจีนสีเทากว้านซื้อบ้าน ยืนยันโปร่งใส ขายให้แค่คนไทย

Advertisement จากกรณี กลุ่มทุนจีนกว้านซื้อหมู่บ้านโครงการใหญ่ กว่า 50 หลัง แต่ละหลังมีมูลค่า 35-60 ล้านบาท จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพบว่าการครอบครองบ้านหรูของกลุ่มทุนจีน ซื้อในนามของบริษัทแห่งหนึ่ง Advertisement ล่าสุดวันที่ 4 ธ.ค. 65 นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัทเอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ออกเอกสารชี้แจง ระบุว่า บริษัท เอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา ตามที่มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชนเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทากว้านซื้อบ้านในโครงการของบริษัทนั้น บริษัทใคร่ขอเรียนข้อเท็จจริงว่า Advertisement 1.บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดหลักไม่กระทำผิดกฏหมาย บ้านทุกหลังในทุกโครงการ ขายให้เฉพาะคนไทยและนิติบุคคลไทยเท่านั้น 2.ในการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน บริษัทกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น และ 3.ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการซื้อขายบ้านของบริษัทในทุกกรณี จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง   ข่าวจาก : ข่าวสด

error: