กลุ่มคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ส.ค.65

Advertisement Advertisement   รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุและเหมาะสมและปลอดภัย กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีด้านสังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน อายุระหว่าง 22 – 35 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/ Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint เป็นอย่างดี หากมีทักษะทำ info graphic และภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและออกต่างจังหวัดได้ มีทักษะในการการขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ Advertisement สถานที่ปฏิบัติงาน : กรมกิจการผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ทาง […]

error: