กองทัพเปิดรับสมัครทหาร มีผู้สมัครแล้วกว่า 20,000 คน!

Advertisement โฆษกกระทรวงกลาโหม ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครแล้ว จนถึง 28 ม.ค. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ Advertisement จำนวนรับสมัคร เปิดรับสมัครทั้งหมด 28,981 ราย แบ่งตามสังกัด ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัคร 90 ราย กองทัพบก รับสมัคร 27,731 ราย กองทัพอากาศ รับสมัคร 160 ราย กองทัพเรือ รับสมัคร 1,000 ราย Advertisement คุณสมบัติของผู้สมัคร ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. […]

แหล่งข่าวเผย “สุทิน” หวนกลับมาคุมกลาโหม หลังโผครั้งแรกเป็น “พล.อ.ณัฐพล” แต่กระแสเสื้อแดงต่อต้านหนัก

27 ส.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดสรรตำแหน่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี หรือ โผ ครม.เศรษฐา 1 ใกล้ลงตัวแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่ง รมว.กลาโหม ที่มีชื่อ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ จะมารับตำแหน่ง แต่ปรากฏว่ากลุ่มคนเสื้อแดงออกมาต่อต้านอย่างหนัก ภายหลังปรากฏชื่อเคยเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดง เมื่อปี 2553 ล่าสุดแกนนำพรรคเพื่อไทย หารือกันแล้วว่าจะดึงกลับมาให้ สส.พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่นี้แทน โดยวางตัว นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่เคยมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะได้เก้าอี้ดังกล่าว ได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง รมว.กลาโหม เพื่อลดกระแสต่อต้าน ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเดิมมีชื่อ นายสุทิน ดำรงตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรม ก็จะเปลี่ยนให้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ที่ถูกวางไว้เป็นรมช.มหาดไทย มาดำรงตำแหน่งนี้แทน ส่วน รมช.มหาดไทย จะเปลี่ยนให้ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ที่เดิมถูกวางเป็น รมช.เกษตรฯ […]

กลาโหมออกคำสั่ง เลื่อนวันรายงานตัวทหารเกณฑ์ เปิดให้เลือกตั้งก่อนเข้ากรม

6 เม.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีเอกสารราชการ คำสั่งกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 5 เม.ย.66 ออกเผยแพร่ เรื่องการกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2566 กำหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 นั้น เนื่องด้วยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 34 กำหนดให้ “ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการผู้ใด จักต้องเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจำการเมื่อใด ให้นายอำเภอท้องที่ที่รับเข้าตรวจเลือกเป็นผู้กำหนด และให้นายอำเภอออกหมายนัดเพื่อให้ทหารกองเกินผู้นั้นมา ณ ที่อำเภอท้องที่ตามที่ได้กำหนดไว้นั้น เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ถ้าทหารกองเกินผู้นั้นไม่มาตามนัดให้ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน” ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กระทรวงกลาโหมจึงขอให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ เพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ เพื่อออกหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40) ให้ทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 มารายงานตัวและแก้ไขวันรายงานตัวของผู้ที่ได้รับหมายนัดฯ ไปแล้ว จากเดิมวันที่ 1 […]

กห.ออกคำสั่ง เลื่อนปลดทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการ ทดแทนการเกณฑ์

29 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 275/2566 เรื่อง การเลื่อนกําหนดเวลาปลดทหารกองประจําการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ ด้วยกระทรวงกลาโหมมีเหตุจำเป็นเลื่อนกำหนดปลดทหารกองประจำการ เพื่อพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการไปสู่ระบบทหารกองประจําการอาสาสมัคร โดยให้ทหารกองประจําการที่รับราชการครบกําหนดเวลาปลด รับราชการในกองประจําการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479 และความในมาตรา24 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 จึงกำหนดการปฏิบัติในการเลื่อนกำหนดเวลาปลดประจำการ ดังนี้

ทนายไพศาลบุกกลาโหม ปมทุจริตสร้างบ้านพัก ทบ. แฉ 20 ทหารมีเอี่ยว

19 ต.ค.2565 ที่กระทรวงกลาโหม นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ทนายความ นำผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเสียหายจากโครงการกู้ซื้อบ้านสวัสดิการ กองทัพบก มายื่นหนังสือต่อกระทรวงกลาโหม ในฐานะหน่วยที่กำกับดูแลกองทัพบก นายไพศาล กล่าวว่า ตามที่กองทัพบก ชี้แจงว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ พร้อมทั้งลงโทษ งดบำเหน็จและปลดออกจากตำแหน่งไปแล้ว แต่ปรากฏว่ายังมีคนที่เกี่ยวข้องได้รับการเลื่อนยศและตำแหน่ง อีกทั้งกองทัพบก ยังระบุว่าโครงการกู้เงินอบท.การเคหะเพื่อการสงเคราะห์ ระงับไปแล้วตั้งแต่ปี 2564 แต่ในปี 2565 ยังมีการเรียกรับเงิน 5% เรื่องนี้ต้องตอบคำถามให้ได้ นายไพศาล กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ตนไม่เคยพูดว่าเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องของผู้ประกอบการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เป็นระดับนายทหาร แต่กองทัพบกได้แถลงว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ถือเป็นเรื่องดี ต้องถามกลับไปที่กองทัพบก แม้จะระบุว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและอยู่ในขั้นตอนของศาล แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ 5% กับจำนวนกำลังพลหลายร้อยนาย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 30-40 ล้านบาท จะรับผิดชอบอย่างไร “ผมอยากรู้ว่า เรื่องเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้น ใครจะเป็นผู้เยียวยาผู้ประกอบการและกำลังพลที่ได้รับผลกระทบ กองทัพบกให้ความชัดเจนไม่ได้ จึงต้องมาที่กระทรวงกลาโหม ซึ่งกำกับดูแลกองทัพบกโดยตรง หากยังติดใจสงสัย หรือ ยังไม่มีหลักฐาน ผมจะนำไปให้ ไม่ต้องส่งใครมาประกบซ้ายประกบขวา […]

แจงปมแก๊งยากูซ่า ถูกจับที่สหรัฐฯ กลาโหม ยืนยัน ไม่ใช่ลูกประธานองคมนตรี

โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงหลังมีข่าวลูกชาย พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งยากูซ่า แล้วถูกจับในสหรัฐ ยืนยันไม่เป็นข่าวจริง แค่คนชื่อคล้ายเท่านั้น วันที่ 17 เมษายน 2565 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า พล.อ. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยหลังมีข่าวว่าคนไทยหนึ่งใน 3 ที่เป็นสมาชิกแก๊งยากูซ่าถูกจับที่สหรัฐอเมริกา โดยยืนยันว่าไม่ใช่ลูกชายของ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี แต่อย่างใด โดยคนไทยที่ถูกจับชื่อ นายสุขสันต์ จุลนันท์ ชื่อและนามสกุลคล้ายกับ นายสันต์ จุลานนท์ ลูกชายของ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งผู้ต้องหาคนดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พล.อ. สุรยุทธ์ แต่อย่างใด เชื่อว่าข่าวบิดเบือนที่เกิดขึ้นสร้างขึ้นเพื่อหวังให้เกิดความเสียหาย ในส่วนที่มีการแชร์กันว่า ผู้ต้องหาขโมยอาวุธปืนและกระสุนจากกองทัพบกไปขายให้เมียนมานั้น ขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง เพราะผู้ต้องหาไม่ใช่ทหาร โดยผู้ต้องหากลุ่มนี้กำลังไปติดต่อซื้ออาวุธที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเอาไปขายให้ประเทศต่าง ๆ ที่มีกบฏสู้รบกับรัฐบาล และจะเอายาเสพติดไปขายในสหรัฐอเมริกาเพื่อหาเงินเป็นทุน จึงถูกจับดังกล่าว และจากการตรวจสอบสำนักข่าว […]

เยอรมนี ประกาศเพิ่มงบกลาโหม 3.3ล้านล้าน ทำงบทหารพุ่ง2%ของจีดีพี

เยอรมนี ประกาศเพิ่มงบกลาโหม 3.3 ล้านล้าน งบทหารพุ่ง 2% จีดีพี นายโอลาฟ ชอลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ระบุเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า เยอรมนีจะเพิ่มงบประมาณพิเศษสำหรับลงทุนในการพัฒนากองทัพ ส่งผลให้งบประมาณกลาโหมของประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี โดยการเพิ่มงบกลาโหมดังกล่าวมีขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่รัสเซีย เปิดฉากบุกยูเครน ที่การสู้รบเข้าสู่วันที่ 4 แล้ว ชอลซ์ ระบุว่า ชัดเจนว่าเยอรมนีต้องลงทุนเพิ่มในเรื่องความมั่นคงของประเทศ เพื่อปกป้องเสรีภาพและประชาธิปไตย รายงานระบุว่าการเพิ่มงบดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเยอรมนีถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสหประชาชาติและพันธมิตรนาโต้ว่าไม่ลงทุนอย่างหมาะสมกับงบประมาณด้านกลาโหมของประเทศ ทั้งนี้ชอลซ์ ประกาศการเพิ่มงบประมาณพิเศษดังกล่าวระหว่างการประชุมวิสามัญสภาบุนเดสทาก สภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีในช่วงเช้าของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ซึ่งกรณีนีนับเป็นหนึ่งในการยกระดับนโยบายด้านกลาโหมและความมั่นคงของเยอรมนีหลายๆเรื่องเพื่อตอบสนองกับกรณีรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครน และยังมีขึ้นหลังจากเยอรมนี ประกาศที่จะส่งอาวุธและยุทธภัณฑ์อื่นๆให้กับยูเครนเพื่อใช้สูงกับการรุกรานของรัสเซีย   ข่าวจาก : มติชน

กลาโหม เปิดเวทีวัยรุ่นแสดงความสามารถ โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ชิงเงินรางวัล

สนง.ปลัดกลาโหม เปิดเวทีวัยรุ่นแสดงความสามารถ โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ชิงเงินรางวัล วันที่ 10 ก.พ.65 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยกิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการและสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สำหรับโครงการดังกล่าวมีรางวัลเป็นเงินสด 340,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค.65 ประกาศผลเดือน มิ.ย.65 และรับมอบรางวัลพร้อมปฏิบัติภารกิจเดือน ก.ค.-ส.ค.65 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้เฟซบุ๊ก และที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com   ข่าวจาก : ข่าวสด

กลาโหมเคาะแล้ว ลดรับนักเรียนนายร้อย-นายสิบ ทุกเหล่าทัพ

สภากห. เคาะแผนลดอัตรากำลังพลในอีก4ปีให้ได้ในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ ลดจำนวนนักเรียนนายร้อยทุกเหล่าทัพ ร.ร.นายสิบ ร.ร.ทหารช่างฯ ทั้งหมด เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่่ผานมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กระทรวงกลาโหมพ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธาน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ จากทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการจัดส่วนราชการ กห. ครั้งที่ 1/2565 และพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอัตราของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและเหล่าทัพ ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและแก้ไขอัตราการจัดหน่วยของหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องปรับเกลี่ยเพื่อให้จำนวนยอดกำลังพลเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม กล่าวคือให้คงยอดกำลังพลไม่ให้เพิ่มขึ้นจากยอดบรรจุในเดือนกันยายน 2563 รวมทั้งให้ดำเนินการปรับลดกำลังพลลงจำนวนร้อยละ5ของยอดบรรจุภายใน ปีงบประมาณ 2570 การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกรณีที่มีภารกิจเพิ่มมากขึ้นให้พิจารณาทำการ ยุบ/เลิก รวมทั้งการรวมหน่วยสำหรับหน่วยที่มีภารกิจซ้ำซ้อน โดยต้องไม่เป็นผลทำให้เป็นการขยายชั้นยศผู้บังคับบัญชาหน่วยสูงขึ้น และเมื่อโครงสร้างการจัดหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง คือลดลงจะส่งผลต่ออัตรากำลังพล โดยการปรับปรุงแก้ไขอัตรากำลังพลนั้น จะต้องไม่ทำให้จำนวนกำลังพลแต่ละชั้นยศและงบประมาณรายจ่ายกำลังพลภาครัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยการลดอัตรากำลังพลนี้เป็นไปตามแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 – พ.ศ.2569 ให้ได้ 5 เปอร์เซ็นต์ การปฏิรูปงานกำลังพลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ได้เริ่มไปแล้ว คือ ลดการผลิตทหารประจำการในสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหม เช่น รร.ช่างฝีมือทหาร รร.นายสิบ […]

กลาโหม ยอมถอย ถอนงบเรือดำน้ำปี 65 ชี้เป็นจีทูจี อย่าใช้ช่องโจมตีทางการเมือง

กลาโหม ถอนงบเรือดำน้ำปี 65 วอนอย่าแสวงประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์ทางการเมือง จนทำให้กระทบความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 ก.ค.พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) กล่าวถึงกรณีการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือว่า ความจริงเรื่องนี้ กระทรวงกลาโหม ได้หารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องถึง เหตุผลความจำเป็นของการเสริมสร้างกำลังทางทะเลรับมือกับสภาพแวดล้อมภัยความมั่นคง โดยเฉพาะมิติใต้น้ำที่เรามีความสามารถจำกัด เพื่อรักษาดุลภาพความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่มีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี พล.ท.คงชีพ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ให้ กระทรวงกลาโหม และ กองทัพเรือ ไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการชะลอโครงการจัดหาเรือดำน้ำ หรือยืดเวลาออกไปก่อน โดย กระทรวงกลาโหม ได้เห็นถึงปัญหาภาระงบประมาณและความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติและประชาชนภาพรวมในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปี 63 และ ปี 64 ที่ผ่านมา กองทัพเรือได้ส่งคืนงบประมาณ จำนวน 3,375 ล้านบาท และ 3,425 ล้านบาท เพื่อให้รัฐบาล สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม ตามความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับในปี […]

1 2
error: