ปลัดคลัง ชี้คนลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” น้อย เหตุคนรวยอยากช่วยรัฐประหยัด

Advertisement ปลัดคลัง ชี้คนลงทะเบียน ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ น้อย เหตุคนรวยอยากช่วยรัฐประหยัดงบประมาณ เล็งนำเงินส่วนที่เหลือ ไปใช้ในโครงการอื่นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย 22 มิ.ย. 2564 – นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ต้องการกระตุ้นผู้มีรายได้สูงให้ออกมาจับจ่ายใช้สอย วันละไม่เกิน 5,000 บาท โดยใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาท ได้รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท ทว่ากลับมีผู้ลงทะเบียนค่อนข้างน้อย Advertisement นายกฤษฎา กล่าวว่า เนื่องจากคนมีรายได้สูงอาจจะอยากช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณ ซึ่งหากยังมีงบประมาณเหลือจากโครงการดังกล่าว จะเกลี่ยงบไปใช้ในโครงการอื่นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มเติม เช่น คนละครึ่ง หรือโครงการอื่น โดยยังอยู่ไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้ Advertisement ส่วนกรณีที่มีเอกชนเสนอให้เพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่ง จากเดิม 3,000 เป็น 6,000 บาท จะต้องมีการไปหารือร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อีกครั้งว่าจะบริหารงบจาก พ.ร.ก.กู้เงินอย่างไร เนื่องจากขณะนี้มีหลายฝ่ายที่มีข้อเสนอขอใช้งบเข้ามา ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และอื่น ๆ ซึ่งก็จะพิจารณาว่าจะมีงบเหลือเพื่อนำมาใช้ในโครงการคนละครึ่งมากน้อยอย่างไร […]

error: