สำนักงานปลัดกระทรวงICT รับสมัครเป็นพนักงานราชการพิเศษ-พนักงานราชการศักยภาพสูง วุฒิ ป.โทขึ้นไป เงินเดือน37,680-160,000 รับสมัคร3-11ธ.ค.61

Advertisement   Advertisement   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุดคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ และพนักงานราชการศักยภาพสูง พนักงานราชการศักยภาพสูง 1. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 65,000 บาท ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 65,000 บาท ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 65,000 บาท ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 68,000 บาท ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม 2 อัตรา เงินเดือน 37,680 – 68,000 […]

error: