กระทรวงแรงงานจัดงบ 80 ล้าน ตั้งกองทุนปล่อยกู้ให้ผู้ใช้แรงงาน-ลูกจ้าง

Advertisement นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานจัดเตรียมงบประมาณกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 80 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนให้ผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างได้กู้ยืม มีรายได้หรือใช้ปลดเปลื้องหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ ภายใต้โครงการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุขแรงงาน Advertisement เป็นไปตามนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการดูแลผู้ใช้แรงงานและครอบครัวให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างที่ประสงค์จะขอกู้ให้ติดต่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์หรือเครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นสมาชิก โดย Advertisement เงินกู้ระยะสั้นกรณีปกติ อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี กำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี เงินกู้ระยะยาวกรณีปกติ อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี กำหนดชำระคืน 1 – 5 ปี นอกจากนี้ยังมีเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี และเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ อัตราดอกเบี้ย 0.5 – 1.5% ต่อปี พิเศษดอกเบี้ย 0% […]

ฟรีแลนซ์ กู้เงินใช้ประกอบอาชีพ วงเงิน 50,000-300,000 บาท

5 เมษายน 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำตามนโยบายทักษะดี มีงานทํา หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงาน เช่น การปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดเตรียมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน แรงงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์ สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายดอกเบี้ยต่ำ สำหรับแรงงานอิสระที่ต้องการรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพอิสระ แต่ยังไม่มีเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น มีเงื่อนไข ดังนี้ 1.ผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน 2.รายบุคคล ยื่นคำขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 3.รายกลุ่มบุคคล กู้ไม่เกิน 300,000 บาท 4.อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน 5.กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เม.ย. 2567 6.รายบุคคล ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี 7.กลุ่มบุคคล ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี จากรายงานสถานการณ์กำลังแรงงานของไทย […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครสาวไทย บินไปทำงานเกาหลีใต้ โควตา 3,188 อัตรา!

12 มี.ค. 67 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 รอบที่ 2 ประเภทกิจการบริการ (เพศหญิง) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในโรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม ที่พักทั่วไป และร้านอาหารเกาหลี โดยในรอบนี้ ทางกรมการจัดหางาน ได้รับโควตาผู้สอบผ่าน จำนวน 3,188 คน ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งภายหลังจากดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดลงมา จนครบจำนวนที่กำหนดตามโควตา และผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบฯ พร้อมขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ คุณสมบัติเบื้องต้น เพศหญิง อายุระหว่าง 18 […]

กรมการจัดหางาน จับมือ กยศ. เสิร์ฟงานผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ”

10 กุมภาพันธ์ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ร่วมบูรณาการกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง เพื่อหารือถึงแนวทางการกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ผู้กู้ยืมเงินมีงานทำ มีรายได้เพียงพอใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีเงินสำรองยามเจ็บป่วยและสามารถชำระหนี้กองทุนฯ ตามกำหนดได้ ซึ่งกรมการจัดหางานได้แนะนำแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ที่รวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง เพื่อให้ผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่กำลังมองหางาน สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการจับคู่ (Matching) ตำแหน่งงานตามความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ หรือค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน ต่อยอดเพิ่มรายได้ โดยใช้บริการฟรีได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าบริการ ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งงานในระบบจากทั่วประเทศ จำนวน 179,267 อัตรา โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1.พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า 2.เจ้าหน้าที่การตลาด 3.เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่นๆ 4.เจ้าหน้าที่บัญชี และ 5.ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด “ผมขอชื่นชม กยศ. ที่หยิบยื่นโอกาสให้คนไทยมีทุนศึกษาต่อ กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่รับไม้ต่อในการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำหลังเรียนจบ พร้อมสนับสนุน ให้คำแนะนำกับน้อง ๆ […]

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม 2-16 บาท ภูเก็ตสูงสุด 370 บาท ชายแดนใต้น้อยสุด 330 บาท

8 ธันวาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ว่า คณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยในที่ประชุมมีมติสรุปร่วมกันในการปรับขึ้น จำนวน 77 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดภูเก็ต อัตราค่าจ้าง 370 บาท 2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล (รวมกรุงเทพมหานคร) มี 6 จังหวัด อัตราค่าจ้าง 363 บาท ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 3) จังหวัดชลบุรี และระยอง อัตราค่าจ้าง 361 บาท 4) จังหวัดนครราชสีมา อัตราค่าจ้าง 352 บาท 5) จังหวัดสมุทรสงคราม อัตราค่าจ้าง 351 บาท […]

ค่าแรงขั้นต่ำ 2566 ปรับเพิ่มไม่ถึง 400 บาทต่อวันของขวัญปีใหม่ 2567

ค่าแรงขั้นต่ำ 2566 จากกรณีที่ คณะกรรมการค่าจ้าง หรือบอร์ดไตรภาคี ซึ่งมีตัวแทนจากภาครัฐ ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง จะนัดประชุมกันในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อสรุปเรื่องอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานทั้ง 77 จังหวัด รอบใหม่ ก่อนจะมีมติออกมาอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นภายในสัปดาห์หน้า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมนำค่าแรงขั้นต่ำ 2566 เข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อรับทราบความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ หรือ ค่าจ้างขั้นต่ำ ของแรงงานทั่วประเทศ คาดว่าจะสรุปรายละเอียดเข้ามาเสนอให้ที่ประชุมครม. ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นี้ สำหรับอัตราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2566 ดูเหมือนว่าการปรับอัตรค่าแรงขั้นต่ำนั้นจะไม่เท่ากันทั่วประเทศ และไม่ถึงวันละ 400 บาท ย้อนไทม์ไลน์ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 ดังนี้ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยฝึกงานที่ญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan บัดนี้-18ส.ค.66

  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งงาน ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง (อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร งานพ่นสี งานหล่อพลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น) คุณสมบัติ 1. เพศชาย (ไม่มีการแปลงเพศสภาพ) อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ 2. วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา 3. สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 4. พ้นภาระการรับราชการทหาร 5. ไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือความผิดปกติทางร่างกาย 6. สายตาปกติ (คุณสมบัติอื่น ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://toea.doe.go.th บัดนี้-18ส.ค.66 […]

ประกาศแล้ว “อัตราค่าจ้าง” ตามมาตรฐานฝีมือ17สาขา อีก90วันใช้บังคับ

11 ก.พ.2566 – เว็บไซต์ราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 17 สาขา โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (4) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ในประกาศนี้ “มาตรฐานฝีมือ” หมายความว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อ 3 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพและในแต่ละระดับ ให้เป็นดังนี้ (1) สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ […]

ไหวไหม? ประกันสังคมเปิดรับฟังความคิดเห็น ม.33 เงินสมทบอาจเพิ่มจาก750 เป็น 1,150

8 กุมภาพันธ์ 2566 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า กระทรวงแรงงาน ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยจะมีการปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่ ทั้งนี้ สาระสำคัญในกฎกระทรวงดังกล่าวนั้น มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงเอาไว้ดังนี้ – ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จํานวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 17,500 บาท – ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 จํานวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท – ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2573 เป็นต้นไป จํานวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท […]

กระทรวงแรงงาน หนุนนายจ้าง ลดเงินสมทบเข้ากองทุนเหลือ 0.5%

29 ส.ค. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่ม กำหนดให้ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่พนักงานของตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมดนั้น ด้วยรอบปี พ.ศ. 2565 สถานประกอบกิจการหลายแห่งยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บางแห่งเริ่มดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถจัดอบรมให้แก่พนักงานได้เต็มที่ เนื่องจากต้องเร่งการผลิตและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว คณะกรรมการจึงกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ ปรับลดสัดส่วนการพัฒนาพนักงานจากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เหลือเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด พร้อมกับการปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565 จากร้อยละ 1 เหลือเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น นายประทีป กล่าวต่อว่า นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริม ยังเห็นชอบจำนวนผู้เข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ จากเดิมที่กำหนดให้ 1 ห้อง ต้องมีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 คน ปรับเพิ่มให้เป็นไม่เกิน 50 คน […]

1 2 7
error: