สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีประสบการณ์ สมัครทางอีเมล์บัดนี้-15มี.ค.62

Advertisement Advertisement สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีประสบการณ์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 1. หัวหน้าพัฒนาโครงการ 1 อัตรา Advertisement 2. พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส 1 อัตรา 3. พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การอาวุโส 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-15 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทย์ฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ เงินเดือน25,000-38,000 บัดนี้-15ก.พ.62

    สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. หัวหน้างานพัฒนาโครงการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 38,000 บาท/ตามแต่ตกลงขึ้นกับประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า (วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป) หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 38,000 บาท/ตามแต่ตกลงขึ้นกับประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า (วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี […]

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์27ก.ย.-5ต.ค.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด นายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ops.thaijobjob.com หรือ most.go.th ภายในวันที่ 27 ก.ย.-5 ต.ค.61   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครรับสมัครสอบบรรจุรับราชการวุฒิ ป.ตรี/ป.โท13ก.ค.-6ส.ค.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและบรรจุรับราชการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท รับสมัครทางเว็บไซต์ https://ops.thaijobjob.com ภายในวันที่ 13 ก.ค.-6 ส.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.โท 6-13มิ.ย.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท วุฒิ ป.โททุกสาขา เปิดรับสมัคร 6-13มิ.ย.61    

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์(สอว.)รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.โท10-21พ.ค.61

    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ป.โท 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 10-21 พ.ค.61     

ฟังไม่ผิด!! หลัง6เม.ย. กทม.ลุ้นหนาวอีกรอบ เตือนประชาชนระวังพายุฤดูร้อนด้วย!!

  วันที่ 31 มีนาคม แบบจำลองสภาพอากาศ(วาฟ-รอม) ของสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร(สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ตรวจสอบพบว่า ในวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้ว ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครที่ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงกำลังอ่อนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน แล้วมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นที่สะสมในพื้นที่ และจะเกิดยกตัวขึ้นเป็นฝน ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดคล้ายกับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ซึ่งเกิดฝนตกหนักที่บริเวณรังสิต จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด วาฟแจ้งด้วยว่า หลังวันที่ 2 เมษายน ความกดอากาศสูงจะอ่อนกำลังลง ปริมาณฝนก็จะลดลง และช่วงวันที่ 6 เมษายน พบว่ามีแนวโน้มบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากแนวโน้มดังกล่าวเป็นไปตามความคาดหมาย จะทำให้บริเวณความกดอากาศสูงค่อนข้างแรงดังกล่าวเกิดการปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนที่มีความรุนแรง และอาจจะเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บในบางพื้นที่ ประมาณวันที่ 6-7 เมษายน ปรากฏการณ์นี้จะเกิดไล่มาตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงสู่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ “จากนั้นประมาณวันที่ 8-9 […]

(สมัครออนไลน์)กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-25ม.ค.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ops.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-25 ม.ค.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี16-27ต.ค.60

  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ 2. วิศวกร (ด้านไฟฟ้า) 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท – ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 3. วิศวกร (ด้านโยธา) 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท – ป.ตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน 4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรีทุกสาขา 5. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน […]

(สมัครทางอีเมล์ได้)กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12ต.ค.60

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ – เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ – วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา – มีภูมิลำเนาในภาคเหนือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้ – ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – รู้จักเส้นทางในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้เป็นอย่างดี – มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์ขัดข้อง – สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ เปิดรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 2-12 ต.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

1 2
error: