สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า Advertisement เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ และผู้สมัครสอบต้องไปชําระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลาที่กําหนดโดยผู้สมัครสอบสามารถ ติดต่อสอบถามขั้นตอนและรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 507 6546 และ 02 507 6534 […]

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ(ส่วนภูมิภาค) วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13-17พ.ย.66

  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชีทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ 2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) 2 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พ.ย. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ่อหารือสถาบันการเงิน ออกสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษช่วย “ฟู้ดทรัค”

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ฟู้ดทรัคเป็นกิจการประเภทหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียด และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกฎหมายฯ แก่ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค พร้อมเชิญสถาบันการเงินมาให้คำปรึกษาแนะนำ ถึงแนวปฏิบัติและเทคนิคการขอสินเชื่อ ให้ได้รับการอนุมัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการฟู้ดทรัคและนักลงทุนหน้าใหม่เป็นจำนวนมาก แต่จากการพูดคุยพบปัญหาอุปสรรคหลักของผู้ประกอบการฟู้ดทรัค พบว่ามีปัญหา สำคัญใน 2 เรื่องได้แก่ 1) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการฟู้ดทรัคส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรายย่อย เงินทุนมีจำนวน และ 2) ข้อจำกัดด้านสถานที่จอดรถจำหน่ายสินค้า เช่น ทำเลที่จอดรถต้องไม่ผิดกฎหมายและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ก่อนจึงจะทำการขายได้ ฯลฯ โดยผู้ประกอบการขอให้หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบอยู่ เบื้องต้น กรมฯ ได้ ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ นำธุรกิจมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะหารือและขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อออกโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับธุรกิจฟู้ดทรัคโดยเฉพาะ รองรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สิทธิผ่านโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งเจรจากับหน่วยงานพันธมิตรเอื้อเฟื้อสถานที่ให้รถฟู้ดทรัคจอดจำหน่ายสินค้า หรือ คิดค่าใช้จ่ายโดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้ง กรมฯ จะจัดมหกรรมฟู้ดทรัคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า เป็นการเปิดตลาดใหม่ พบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ สร้างการจดจำแบรนด์ ตลอดจน เปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดทรัค […]

สำนักงานปลัดพาณิชย์ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ บรรจุภูมิภาค วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ส่วนกลาง (นนทบุรี) (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://job.ocsc.go.th/images/Job/638242574435963826.pdf) – นักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน – นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 9 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://job.ocsc.go.th/images/Job/638242586842353617.pdf) – นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) ป.ตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 12 และ 17 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://job.ocsc.go.th/images/Job/638242589857838913.pdf) – นักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 17-21 ก.ค.66

กระทรวงพาณิชย์ตอบชัด ค่าแรง450เอาอยู่ มีมาตรการติดตามต้นทุนใกล้ชิด

19 พ.ค.2566 ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ กรณีรัฐบาลใหม่ มีนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มทันทีวันละ 450 บาท ว่า ปัจจุบันกรมการค้าภายใน มีมาตรการในการติดตามต้นทุนราคาสินค้าต่อเนื่องอยู่แล้ว ทั้งปัจจัย ค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมันที่มีต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้า รวมทั้งราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ร.ต.จักรา กล่าวต่อว่า กรมไม่ได้กังวลกับนโยบายการขึ้นค่าแรงของรัฐบาลใหม่ เพราะกรมก็มีนโยบายและแนวทางการดูแลราคาสินค้า โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต้นทุนอยู่แล้ว ซึ่งการจะพิจารณาปรับราคาสินค้า จะต้องดูปัจจัยให้ครบทุกตัวที่มีผลต่อต้นทุน ในแต่ละรายการ สินค้าบางรายการต้นทุนค่าแรงอาจขึ้น แต่ต้นทุนค่าไฟฟ้า หรือ น้ำมัน อาจจะปรับลดลง ซึ่งก็ต้องพิจารณาภาพรวมของต้นทุนก่อน โดยขณะนี้น้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนการขนส่ง ได้ปรับราคาลดลงแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ค.มาอยู่ที่ 32 บาท/ลิตร ขณะที่ค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นทำให้ต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบถูกลง ร.ต.จักรา กล่าวอีกว่า นอกจากมาตรการติดตามต้นทุนแล้ว กรมยังมีมาตรการลดภาระค่าครองชีพอื่น ๆ ที่ทำอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพาณิชย์ลดราคา และโครงการธงฟ้า รวมทั้งมีการใช้มาตรการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ช่วยตรึงราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กรมยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้มีการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม แม้ว่าจะมีการเสนอขอปรับราคา อาทิ […]

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบรรจุข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา 3-24มี.ค.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 15000-16500 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ http://opsmoc.thaijobjob.com/ 3 -24 มีนาคม พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมการค้าภายใน รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-28ต.ค.65

  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (ไม่รวม OT)ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้ รักการเรียนรู้ และสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์การเร่งด่วนได้ รับสมัคร บัดนี้-28ต.ค.65 ณ กองส่งเสริมสินค้าเกษตร 1 ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-5718 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 ชั้น 7 กรมการค้าภายใน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการค้าภายใน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-28ต.ค.65

  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ค่าตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (ไม่รวม OT) ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ กองส่งเสริมสินค้าเกษตร 1 ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-5718 สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 ชั้น 7 กรมการค้าภายใน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

‘จุรินทร์’ แจงมาตรการดูแลราคาสินค้า ของถูกลง พูดแล้วไม่เป็นข่าว

24 มิ.ย.65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการดูแลราคาสินค้าว่าจะใช้ ”วิน-วิน โมเดล” และนโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงลึก ดูลึกในสินค้าแต่ละตัวอะไรที่ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจริงและสูงขึ้นเท่าไหร่ จนกระทั่งการผลิตขาดทุนหรือเดินหน้าต่อไม่ได้ กระทรวงพาณิชย์ต้องพิจารณาว่าการปรับราคาควรเป็นเท่าไหร่ให้น้อยที่สุดให้ผู้บริโภคเดือดร้อนน้อยที่สุด ซึ่งเป็นอำนาจของกรมการค้าภายในไปช่วยดู กระทรวงพาณิชย์พยายามกำกับราคาจำหน่ายไม่ให้ขึ้นสูงจนทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนจนเกินสมควร แต่ถ้าอะไรจำเป็นต้องปรับต้องมีราคากำกับดูแลว่า ถ้าต้นทุนผลปาล์มเท่านี้ ราคาน้ำมันปาล์มขวดควรไม่เกินเท่าไหร่ ถ้าขายเกินถือว่าค้ากำไรเกินควร ปัจจุบันที่ติดตามตลอด ยังไม่เกินราคาที่กำกับ แต่แน่นอนว่าจะปรับสูงขึ้นบ้างเพราะผลปาล์มราคาสูงขึ้นมาก สำหรับราคาสินค้าที่ลดลงมีหลายรายการ แต่พูดแล้วไม่เป็นข่าว เช่น ATK ราคาปรับลดลง 30-40% แล้ว ฟ้าทะลายโจร ช่วงหนึ่งที่เป็นห่วงว่าจะแพง จนคนจะไม่มีเงินซื้อทานได้ตอนนี้ราคาก็ปรับลง แม้แต่ข้าวสารถุงราคาก็ปรับลดลงมา ส่วนประเด็นการขอปรับราคา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส นั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละยี่ห้อ แต่ละล็อตการผลิต เราต้องดูลึกขนาดนั้น เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ดีที่สุด ล็อตไหนต้นทุนไม่ขึ้นมากก็ขึ้นราคามากไม่ได้ ล็อตไหนที่ต้นทุนอยู่เท่าเดิมก็จะตรึงราคาไว้ ล็อตไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นจริงก็จะพิจารณาตามข้อเท็จจริง ซึ่งถ้าต้นทุนสูงขึ้นจริงก็จะต้องปรับเพื่อให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจต่อไปได้ ไม่เช่นนั้นของจะขาดแทนที่จะมีปัญหาเรื่องราคาข้อเดียว ซึ่งจะดูให้พออยู่ได้และขึ้นราคาไปน้อยที่สุด เพื่อให้กระทบประชาชนผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศน้อยที่สุด “กรมการค้าภายในจะเป็นผู้พิจารณา สำหรับมาม่า ขอขึ้นราคามาหลายครั้งแล้ว กรมการค้าภายในพิจารณาอยู่ อะไรที่จะมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ก็จะต้องดูด้วยความรอบคอบและดูให้ลึกในรายละเอียดจริงๆ แต่ไม่ได้แปลว่าจะดูเฉพาะผู้บริโภค ผู้ประกอบการไม่สนใจต้องให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายเพราะถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ของก็จะขาด ต้องดูให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน”   […]

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.โท บัดนี้-26เม.ย.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท วุฒิ ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา รับสมัครบัดนี้-26เม.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

1 2 6
error: