“พีระพันธุ์” สั่ง กฟผ. แบกหนี้ตรึงค่าไฟ 4.18 บาท แม้ภาระหนี้พุ่งเกือบแสนล้าน

Advertisement นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังดูการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหารระดับสูง ว่า ให้ดำเนินการดูแลระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นสำคัญ Advertisement ทั้งนี้ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่ข้าราชการ 100% แต่ภารกิจหน้าที่ก็ไม่ได้ต่างกัน นั่นคือทําเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยกฟผ.เป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระหนี้เพื่อดูแลค่าไฟให้อยู่ที่ระดับ 4.18 บาทต่อหน่วยต่อไป “เข้าใจว่าในการบริหารองค์กรแบบนี้ ต้องทำองค์กรให้รอดด้วย แต่ต้องไม่ลืมว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือประโยชน์ของประชาชน ของประเทศชาติ เพราะฉะนั้น กฟผ. จึงต้องแบกรับภาระหนี้ต่อไป” Advertisement อย่างไรก็ดี ข้อมูลจาก กฟผ. พบว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 66 กฟผ. รับภาระค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือค่าเอหที (Ft) ค้างรับสะสม เป็นเงิน 99,689 ล้านบาท ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเรียกเก็บในงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 67 คงเดิมที่ 39.72 […]

“พีระพันธุ์”โวย กกพ.ค่าไฟ 4.68-5.95 บ.แพง ลั่นต้องได้ 3.99 บ.

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออก 3 ทางเลือกขึ้นค่าไฟหน่วยละ 4.68 – 5.95 บ. งวดมกราคม-เมษายน 67 จากปัจจุบัน(กันยายน-ธันวาคม 66) อยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. วันที่ 10 – 24 พฤศจิกายนนี้ ว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเข้าไปดูโครงสร้างต้นทุนค่าไฟเพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชน จะแยกต้นทุนรายตัว บางเชื้อเพลิงอาจปรับขึ้น แต่คงไม่เท่าราคาที่กกพ.ประกาศออกมา โดยจะพยายามทำให้ค่าไฟยังอยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วยต่อไป ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เพราะถือเป็นนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนให้มากที่สุด อย่างไรก็ดี หากต้นทุนเพิ่มจริงก็อาจขยับเล็กน้อยแต่คงไม่สูงตามที่ กกพ.ประกาศออกมา “โครงสร้างค่าไฟปัจจุบันที่กกพ.นำมาใช้ตนไม่พอใจ เพราะไม่เป็นธรรมกับประชาชน หน่วยงานรัฐต้องดูแลประชาชน ต้องลดภาระ ต้องพิจารณาราคาที่เป็นธรรม เวลานี้ค่าไฟจึงยังไม่สรุป ไม่ใช่ราคาที่กกพ.ประกาศออกมาแน่นอน”   ข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 23 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 16พ.ย.-7ธ.ค.66

  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ***ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.*** 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ 3 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเทคโนโลยีพลังงาน 3. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมโยธา 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 8 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 6 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชา […]

กระทรวงพลังงาน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป/นักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี 16พ.ย.-7ธ.ค.66

  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ได้รับวุฒิวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 2. ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา  ได้รับวุฒิวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาการระหว่าง ประเทศ สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง ทางการระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศ และการทูต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงพลังงาน ขู่ ปั๊มน้ำมัน ปฏิเสธจำหน่าย เจอคุกแน่ หลังขึ้นป้ายน้ำมันหมด

8 พ.ย.2566 นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ โฆษกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ชี้แจงว่า เมื่อราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น ปรับลดราคาสรรพสามิตลง 1-2.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามามาก ว่าเกิดสินค้าน้ำมันหมดในหลายปั๊มทั่วประเทศ เกิดเป็นประเด็นคำถามกับผู้ใช้น้ำมันว่าเกิดจากหมดจริง หรือหมดเพราะเกิดการกักตุนสินค้า “เท่าที่เช็ก สถานีบริการหลายแห่งมีผู้ใช้จำนวนมากมาเติม ทำให้น้ำมันหมดจริง และหลายแห่งติดป้ายน้ำมันหมดตั้งแต่เช้า ทำให้มีข้อสงสัยว่าอาจเป็นพฤติกรรมการกักตุนน้ำมัน เฉพาะแค่บางชนิดที่ลดราคาเยอะ อย่างแก๊สโซฮอล์ 91 กระทรวงพลังงานไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการเข้าตรวจสอบหลายสถานีที่มีเรื่องร้องเรียน เพราะประชาชนผู้ใช้น้ำมันได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย” นางพงศ์พล กล่าว นายพงศ์พล กล่าวต่อว่า ท่านสามารถแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน (0-2794-4555) หรือ กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน (02-1406080) เพื่อเข้าไปตรวจสอบปั๊มที่เกิดเหตุ โดยแจ้งรายละเอียดชื่อสถานีบริการ และสถานที่ตั้ง เพื่อประสานกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีกฎหมายเฉพาะดูแล ซึ่งผู้ประกอบการที่ปฏิเสธการจำหน่ายในขณะที่น้ำมันยังมีในสต๊อก จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ […]

โฆษก รบ.แจง บิลค่าไฟเดือน ก.ย. ฉบับที่ออกก่อนมติครม. ใครไม่ได้ส่วนลด จะคืนให้บิลหน้า

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ ครม. มีมติลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการพิมพ์และส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟของรอบเดือนกันยายน 2566 ออกไปบางส่วนแล้วประมาณ 8 ล้านฉบับ หรือประมาน 30% ก่อนที่จะมีมติครม.ลดค่าไฟฟ้าออกมา ดังนั้น ถ้ามติออกมาก่อน ทำใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ออกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นบิลตามมติ แต่ถ้าวางใบแจ้งไปแล้วแต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้ชำระเงิน จะปรับปรุงบิล เวลาผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินจะเป็นยอดใหม่ที่ลดแล้ว ส่วนกรณีสุดท้าย ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายเงินไปแล้ว ตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ลดราคา ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องกังวล จะไปคืนให้โดยนำไปลดกับใบแจ้งหนี้ค่าไฟเดือนถัดไป   ข่าวจาก : thebangkokinsight

สํานักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี รับสมัครผู้ช่วยด้านเทคนิค วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-22ก.ย.66

  สํานักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานผู้ช่วยด้านเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยด้านเทคนิค 1 อัตรา สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือ โยธา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้ประสงค์สมัคร สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สํานักงานพลังงาน จังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. – 22 ก.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ก.พลังงานเตรียมแผนช่วย ปชช. เหตุปลายปีค่าก๊าซส่อพุ่งขึ้น-ค่าไฟแพงขึ้นแน่

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนรองรับวิกฤตพลังงานช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของทางยุโรปที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงสูง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาพลังงานและค่าไฟเพิ่มขึ้นในอนาคต เมื่อทำเสร็จจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน เบื้องต้น นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้นโยบายว่าจะใช้ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแทนแอลเอ็นจี ให้เจรจาจัดหาไฟฟ้าพลังงานน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การซื้อไฟจาก สปป.ลาว เป็นต้น “แม้ราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มปรับลดลง แต่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว หรือแอลเอ็นจี ยังผันผวนระดับสูง ไว้ใจไม่ได้ และกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว กระทรวงพลังงานจึงต้องทำมาตรการรองรับ หากราคาแอลเอ็นจีเชื้อเพลิงหลักผลิตไฟฟ้าผันผวนสูงกว่านี้ จะมีมาตรการอะไรรองรับ ทั้งหมดจะอยู่ในแผนรองรับวิกฤตพลังงาน” นายกุลิศกล่าว นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานจะเสนอ กพช.พิจารณาเลื่อนกำหนดปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง เฉพาะโรงที่เตรียมปลดระวาง เพื่อยังคงเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ควบคู่กับการมุ่งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงการเจรจารับซื้อไฟส่วนเกินเพิ่มเติมจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (วีเอสพีพี) ด้วย ส่วนความคืบหน้าการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) พ.ศ. … และการกู้ยืมเงินของ สกนช. กรอบวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท […]

ก.พลังงานจี้มหาดไทย ชงใช้งบกลาง 8พันล้าน ช่วยลดค่าไฟ2กลุ่ม

30 ส.ค.2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เรื่องแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา เป็นเวลา 4 เดือน เงินงบประมาณ 8,000 ล้านบาท ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 80% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 89% ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย นายกุลิศ กล่าวต่อว่า ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงจะเป็นผู้นำเสนอของบกลางจากสำนักงบประมาณ และสำนักงบประมาณจะเป็นผู้ทำเรื่องเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาเห็นชอบต่อไป กระทรวงพลังงานไม่ได้เป็นผู้เสนอของบประมาณโดยตรง รายงานข่าวแจ้งว่า ความจริงการประชุม ครม. วันที่ 30 ส.ค.นี้ จะต้องอนุมัติงบประมาณเรื่องนี้แล้ว ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันค่าไฟงวดใหม่วันที่ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) หน่วยที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ระดับปริญญาโท) ปฏิบัติงานส่วนกลาง ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา (ระดับปริญญาตรี) ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หน่วยที่ 3 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ระดับปริญญาตรี) ปฏิบัติงานส่วนกลาง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หน่วยที่ 4 นิติกร 1 อัตรา (ระดับปริญญาตรี) ปฏิบัติงานส่วนกลาง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หน่วยที่ 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ระดับปริญญาตรี) ปฏิบัติงานส่วนกลาง […]

1 2 4
error: