“M-Flow” แจกส่วนลด20% จำกัด1.5ล้านสิทธิ์ช่วงเทศกาลปีใหม่

Advertisement กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยส่วนลดค่าธรรมเนียมผ่านทางร้อยละ 20 สำหรับสมาชิกระบบ M-Flow จำนวน 1,500,000 สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 เดือนเต็ม หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.mflowthai.com, แอปพลิเคชัน MFlowThai, Line Official Account @mflowthai และจุดบริการของกรมทางหลวง Advertisement การลดค่าธรรมเนียมผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้พิจารณาแผนงานหรือโครงการเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ (Gift) ให้กับประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศ โดยได้พิจารณาโครงการสำคัญ เพื่อมอบเป็นของขวัญ GIFTS ให้ประชาชน จำนวน […]

error: