ผลแห่งกรรมดี-กรรมชั่ว 10 ประการจากชาติก่อนที่ส่งผลมาถึงชาตินี้ !

Advertisement เพราะกรรมเป็นสิ่งที่จะส่งผลอย่างไม่รู้จบ โดยกรรมจากชาติที่แล้วก็จะส่งผลมายังชาตินี้ และกรรมจากชาตินี้ก็จะส่งผลไปยังชาติหน้าต่อไป ขึ้นอยู่กับว่ากรรมที่ทำนั้นเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว และกรรมไหนที่มีมากกว่ากัน ซึ่งเราก็จะพาคุณมาทำความเข้าใจกับผลของกฎแห่งกรรม 10 ข้อ ดังนี้ Advertisement 1.กรรมที่ทำให้มีเสื้อผ้าดีๆ สวมใส่ เกิดจากการที่คุณถวายจีวรแด่พระสงฆ์ในชาติที่แล้ว และการบริจาคเสื้อผ้าให้กับคนยากไร้ 2.กรรมที่ทำให้อดอยากยากจน เกิดจากการที่คุณเคยเป็นคนขี้เหนียวและไม่ยอมทำบุญกับวัดวาอาราม หรือทำทานกับคนยากไร้คนจน 3.กรรมที่ทำให้เป็นคนฉลาด เกิดจากการที่คุณเคยทานมังสวิรัติในชาติก่อน และเคยเป็นพุทธมามกะด้วย รวมถึงคนที่กินเจก็เช่นกัน 4.กรรมที่ทำให้เป็นเด็กกำพร้า เกิดจากการที่คุณเคยพรากสัตว์ในชาติก่อน โดยเฉพาะการพรากสัตว์จากพ่อแม่ และการยิงนก ตกปลา 5.กรรมที่ทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง เกิดจากการที่คุณ เคยถวายเงินเพื่อสร้างวัด สร้างโบสถ์ หรือสร้างวิหารในชาติก่อน Credit : niramitholidays.com Advertisement 6.กรรมที่ทำให้เป็นคนโง่ปัญญาอ่อน เกิดจากการที่เมื่อชาติก่อน คุณเคยหยาบคายต่อพ่อแม่ และด่าว่า เถียงพ่อแม่ด้วยคำหยาบเสมอ 7.กรรมที่ทำให้อายุสั้น เกิดจากการที่คุณเคยฆ่าสัตว์มากมายในชาติก่อน รวมถึงการฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง 8.กรรมที่ทำให้เป็นที่รักของใครต่อใคร เกิดจากการที่คุณ เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย และชอบผูกมิตรกับคนอื่นๆ ในชาติก่อน 9.กรรมที่ทำให้มีอายุยืน เกิดจากการที่คุณเคยปล่อยนก ปล่อยปลา และทำบุญต่อสัตว์ โดยเฉพาะการให้ข้าวให้น้ำกับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของทั้งหลาย […]

5 ผลแห่งกรรม กับวิธีแก้กรรมที่หลายคนยังไม่รู้ !

กรรมที่เกิดขึ้นในชาตินี้ อาจเป็นผลกรรมที่เคยทำในชาติที่แล้วหรือผลกรรมที่ได้ทำในชาตินี้เอง ซึ่งพึงระลึกไว้เสมอว่ากรรมไม่สามารถที่จะลบล้างให้หมดไปได้ แต่สามารถที่จะลดกรรมจากหนักให้เบาลง ด้วยการทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อ่อนโยน รวมถึงจะต้องมีความศรัทธา ซึ่งหากเรามีจิตที่ศรัทธาแน่วแน่ด้วยแล้ว ผลของการทำกรรมดี ก็จะช่วยลดกรรมชั่วให้เบาลงได้อย่างแน่นอน และวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกับผลแห่งกรรมและวิธีแก้กรรม 5 อย่าง ดังนี้ 1.กรรมที่ทำให้ตาบอดหรือเป็นโรคตา เป็นผลกรรมจากการไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อน การทำร้ายสัตว์ที่ดวงตาเช่นเอาไม้แทงจนตาบอด หรือการทำลายไฟฟ้าของวัดและไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะต่างๆ วิธีลดกรรม เติมน้ำมันตะเกียงในทุกวันพระ บริจาคเงินในกล่องซื้อน้ำมันตะเกียง ซื้อโคมไฟ หลอดไฟ ไฟฉายหรือเทียนห่อใหญ่ถวายวัด 2.กรรมที่ทำให้ไม่มีลูก เป็นผลกรรมจากการพรากสัตว์อื่นออกจากพ่อแม่ การข่มเหงลูกของคนอื่นและการทำร้ายลูกของสัตว์อื่น วิธีลดกรรม ทำบุญปล่อยนก ปล่อยกา และปล่อยปลาลงน้ำเป็นประจำทุกเดือน งดกินเนื้อสัตว์ ทุกๆ 7 วัน ทำบุญบริจาคทาน ที่มูลนิธิเด็กอ่อน และมูลนิธิสัตว์ Credit : horoscope.mthai.com 3.กรรมที่ทำให้ต้องโยกย้ายที่อยู่บ่อย เป็นผลกรรมจากการไม่เคยร่วมทำบุญกับวัดวาอารามหรือการทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างวิหารเลย หรือแม้แต่การทำบุญเล็กๆ น้อยๆ ก็แทบไม่เคยทำ วิธีลดกรรม ร่วมทำบุญกับวัดวาอาราม เช่น การทำบุญฝังลูกนิมิต การทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างหลังคาวิหาร เป็นต้น […]

error: