กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ52อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส.

Advertisement Advertisement   กรมแพทย์ทหารเรือรับสมัครลูกจ้าง/พนักงานสถานพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ เพื่อเลือกสรรป็นพนักงานราชการทั่วไป 52 อัตรา 1. กลุ่มงานบริการ 44 อัตรา (วุฒิ ม.3 อายุงานไม่น้อยกว่า 8 ปี) 2. กลุ่มงานเทคนิค 8 อัตรา (พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา (วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.), ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา(วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.), ช่างไม้ 1 อัตรา(วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.)) Advertisement เปิดรับสมัครบัดนี้-15พ.ค.67 รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศกรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ – กรมแพทย์ทหารเรือ (nmd.go.th)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนพยาบาลปี2560

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-10 เม.ย.60 ทางเว็บไซต์ www.rtncn.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ       คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการฉบับเต็ม 12 หน้า     

error: