กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 8อัตรา บัดนี้-24มี.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ Advertisement 1. พนักงานโรงพิมพ์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 2. พนักงานบริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 3. เจ้าหน้าที่พิมพ์แผนที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.การพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส.สาขาการเงินและบัญชี 6. เจ้าหน้าที่ขายและบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-24มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.28มิ.ย.-6ก.ค.64

  กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ 1. กลุ่มงานเทคนิค คุณวุฒิ ปวช. – ปวส. ทุกสาขาวิชา 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) 2. กลุ่มงานบริการ คุณวุฒิ ม.6 – ปวส. ทุกสาขาวิชา 2 อัตรา (เพศชาย/หญิง) การยื่นใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4 (ทั้งฉบับจริง และถ่ายเอกสาร) ด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564 เฉพาะวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครเพศชาย อายุ18-20 วุฒิ ม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.2 สอบเป็นนักเรียนนายสิบ สมัครออนไลน์บัดนี้-15ก.พ.62

    โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ) เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – พ.ศ.2544) มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20ธันวาคม […]

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่บัดนี้-ก.พ.60

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 19 ธ.ค.59 – 24 ก.พ.60 และสมัครด้วยตนเอง 13 ธ.ค.59 – 24 ก.พ.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2282 2911, 0 2282 0113, 0 2281 8662 และ 0 2281 8669  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียด