กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 86 อัตรา บัดนี้-28พ.ย.66

Advertisement Advertisement   กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 86 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 พฤศจิกายน 2566 1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 […]

กรมเจ้าท่า รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช./ปวส. สมัครออนไลน์บัดนี้-25ต.ค.66

  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. เจ้าพนักงานสื่อสาร 3 อัตรา ปวช./ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบ 2. เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา ปวช./ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com บัดนี้-25ต.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 รับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-26ก.ค.66

  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ปวส. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ บัดนี้-26ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(งานคนพิการ) กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ(ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช./ปวส. สมัครออนไลน์บัดนี้-26ก.ค.66

  กรมเจ้าท่า รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช./ปวส.ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel,PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ บัดนี้-26ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเจ้าท่า รับสมัครบรรจุเป็นเจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-26ก.ค.66

  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช./ปวส.ในทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ บัดนี้-26ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.8-22พ.ค.66

  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา ปวช.ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ปวส.ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปวช.ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ปวส. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 3. เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา ปวช./ปวส.ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com ภายในวันที่ 8-22พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(รับคนพิการ)กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.

    รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานสถิติ, เจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิ ปวช./ปวส. สมัครทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com ภายในวันที่ 8-22พ.ค.66   ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(รับคนพิการ)กรมเจ้าท่า รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.

  กรมเจ้าท่า รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวส.ในทุกสาขาวิชาจากสถานศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี 2. เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา ปวช./ปวส.ในทุกสาขาวิชาจากสถานศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี 3. เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา ปวช./ปวส.ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com บัดนี้-16ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี26ธ.ค.65-17ม.ค.66

  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. หน่วยที่ 1 นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน 18 ตำแหน่ง ปวส.ง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หน่วยที่ 2 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หน่วยที่ 3 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หน่วยที่ 4 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 6 ตำแหน่ง ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หน่วยที่ 5 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 6 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง […]

กรมเจ้าท่า รับสมัครบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ป.ตรี 26ธ.ค.65-17ม.ค.66

  กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ป.ตรี 1. นายช่างกลเรือปฏิบัติการ 2. เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ 3. เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ 4. นักเดินเรือปฏิบัติการ 5. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com ภายใน 26ธ.ค.65-17ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 7
error: