เปิดคำสั่งกรมอุทยานฯ ให้ชัยวัฒน์ ชดใช้ 3.6 ล้าน ปมปลูกป่าแก่งกระจาน

Advertisement ประเด็นข้อพิพาท ระหว่างแนวเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา กับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยังคงจบไม่ลง แม้จะมีการชี้จากกรมแผนที่ทหารแล้วว่า พื้นที่ที่ ส.ป.ก.ไปปักหมุดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานฯก็ตาม โดยทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ต่างออกแถลงการณ์ยืนยันสิทธิในพื้นที่ และความถูกต้องในอำนาจ หน้าที่ของตนเอง Advertisement แต่ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ภายในกระทรวงฯ ได้มีการส่งต่อเอกสารคำสั่งกรมอุทยาน 45/2566 เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีการดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัยและ ภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา รายนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 จากกรณีที่กรมอุทยานฯ ได้พิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อลดปัญหาอุทกภัยและ ภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พบว่านายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร จากรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเห็นว่า นายชัยวัฒน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง […]

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) รับสมัครนิติกร, นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย, นักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27ก.ย.66

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ 1. นิติกร 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ มีความรู้ด้านกฎหมายเพื่อรองรับคดีความเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติจำนวนมาก ชี้แจงข้อเท็จจริง ในคดีอาญาและคดีต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย 2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรี ในวิชาวิทยาศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ 3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรี ในทุกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ สมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด บัดนี้-27ก.ย.66 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12 (นครสวรรค์) ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด […]

กรมอุทยานฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.86อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี **ต้องสอบผ่าน ก.พ.** 28ส.ค.-17ก.ย.66

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 19 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ 2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ 3. นิติกรปฏิบัติการ 13 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 7. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ […]

กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-15ม.ค.65

  ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงาน จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน TOR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน 14,000 บาท วันเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ดาวน์โหลดใบสมัครงาน พร้อมกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาทางอีเมล์ [email protected] รับสมัครบัดนี้-15ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ อุบล รับสมัครพนักงาน ปวส.-ป.ตรี

  ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท ปวส.ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม Office เบื้องต้นได้ดี และสามารถใช้แอพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุค google documents เพื่อการทำงานและสื่อสาร ทั้งในและนอกองค์กร มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท ปวส.ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม Office เบื้องต้นได้ดี และสามารถใช้แอพลิเคชันไลน์ เฟสบุค google documents เพื่อการทำงานและสื่อสาร ทั้งในและนอกองค์กร มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม […]

รัฐหั่นงบจ้างผู้พิทักษ์ป่า-จนท.เปิดใจทำงาน36ปี เงินเดือน9,000

พนักงานพิทักษ์ป่า เปิดใจทำงาน 36 ปี เงินเดือน 9,000 บาท ครั้งนี้วิกฤตสุด โซเชียลรุมสวดรัฐบาลยับ หลังหั่นงบจ้าง แขวะจะเอาเงินซื้อเรือดำน้ำเหรอ สงสารทำงานเสี่ยง แต่เงินไม่คุ้มค่า จากกรณีที่มีข่าวกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถูกตัดงบประมาณปี 2565 ลงไป 900 ล้านบาท มีการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 1,731 คน บางส่วนยอมโดนตัดเบี้ยเลี้ยงและลดเงินเดือนลงจากเฉลี่ย 9,000 บาท เหลือเพียงเดือนละ 7,500 บาท วันที่ 21 มกราคม 2565 ไทยพีบีเอส ได้เผยสัมภาษณ์ นายบำรงค์ ห่อไธสง พนักงานพิทักษ์ป่า หัวหน้าชุดลาดตระเวนเขาแหลม จ.กาญจนบุรี ซึ่งกล่าวว่า ทำงานมา 36 ปี ตั้งแต่เงินเดือน 1,500 บาท จนถึง 9,000 บาท ครั้งนี้วิกฤตสุด แต่ยังไม่คิดลาออก แม้ว่าทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน จะไม่เคยคิดว่าชีวิตจะรอด จะได้กลับมา […]

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ด้านสัณฐานวิทยา

  ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ด้านสัณฐานวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2564 ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ด้านสัณฐานวิทยา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสัตววิทยา สัตวศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถส่ง resume หรือ CV พร้อมแนบ Transcript ได้ที่ Email : [email protected] โดยระบุชื่อเรื่องเป็น “สมัครงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ด้านสัณฐานวิทยา” * ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน ขอให้ผู้สมัครทุกท่านเตรียมความพร้อมในการติดต่อสื่อสาร (รับสมัครถึง 25 สิงหาคม 2564) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: