เปิดคำสั่งกรมอุทยานฯ ให้ชัยวัฒน์ ชดใช้ 3.6 ล้าน ปมปลูกป่าแก่งกระจาน

Advertisement ประเด็นข้อพิพาท ระหว่างแนวเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา กับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยังคงจบไม่ลง แม้จะมีการชี้จากกรมแผนที่ทหารแล้วว่า พื้นที่ที่ ส.ป.ก.ไปปักหมุดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานฯก็ตาม โดยทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ต่างออกแถลงการณ์ยืนยันสิทธิในพื้นที่ และความถูกต้องในอำนาจ หน้าที่ของตนเอง Advertisement แต่ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ภายในกระทรวงฯ ได้มีการส่งต่อเอกสารคำสั่งกรมอุทยาน 45/2566 เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีการดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัยและ ภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา รายนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 จากกรณีที่กรมอุทยานฯ ได้พิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อลดปัญหาอุทกภัยและ ภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พบว่านายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร จากรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเห็นว่า นายชัยวัฒน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง […]

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 22-31ม.ค.67

  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางชีวเวชศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเวชศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 2. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 16 อัตรา – ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา เงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมอุทยานฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.86อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี **ต้องสอบผ่าน ก.พ.** 28ส.ค.-17ก.ย.66

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 19 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ 2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ 3. นิติกรปฏิบัติการ 13 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 7. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ […]

กรมอุทยานฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ-นักจัดการงาน วุฒิ ป.ตรี 21-23มี.ค.66

  สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม 2. นักจัดการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารบุคคล อาคารส่วนอำนวยการ ชั้น 2 สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เลขที่ 61 อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 7-9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายใน 21-23มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

380อัตรา!! กรมอุทยานฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 120 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 4. เจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา ปวช.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8 อัตรา ปวช.ในทุกสาขาวิชา 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา ปวช.ในทุกสาขาวิชา 7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 8. นายช่างศิลป์ 1 […]

กรมอุทยานฯ เฉลยแล้ว สัตว์ในกล้องดักถ่าย ไม่ใช่ไดโนเสาร์

เพจ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกมาตอบข้อสงสัย หลังเผยแพร่ภาพถ่ายสัตว์จากกล้องดักถ่ายแล้วมีผู้ใช้สังคมออนไลน์เข้ามาสอบถามว่าคือตัวอะไร โดยเพจระบุว่า มีหลายคนสงสัยว่าน้องคือตัวอะไร? บางคนสงสัยว่าน้องคือ “ไดโนเสาร์ ” แล้วจะใช่หรือไม่ เรามีคำตอบมาให้ ว่าแท้จริงแล้วน้องคือตัวอะไร… สัตว์ที่ปรากฎในภาพนี้ก็คือ “อีเห็นลายพาด” ซึ่งเป็นชะมดขนาดเล็กที่มีลำตัวเพรียวยาว หน้าค่อนข้างยาว มีหูใหญ่ และตาโต ขนลำตัวเป็นสีน้ำตาล โดยมีขนสีดำรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน พาดขวางกลางหลังโดยมุมยอดของรูปเหลี่ยมจะอยู่บริเวณท้อง บริเวณหน้ามีแถบขนสีดำพาดจากกึ่งกลางหน้าผากลงมายังจมูก และมีแถบขนสีดำอีกคู่ที่พาดจากหัวผ่านตามายังปลายจมูกและปาก ขนที่ท้องและขามีสีอ่อนกว่าหลัง หางยาวมากและมีสีดำ ที่โคนหางเป็นสีน้ำตาล มีลายเป็นปล้องสีดำ 2-3 ปล้อง อีเห็นลายพาดมีนิ้ว 5 นิ้ว มีเล็บโค้งแข็งแรง ซึ่งสามารถหดเก็บใต้เหมือนพวกแมว “อีเห็นลายพาด” อาศัยอยู่ตามป่าไม้ใหญ่ ส่วนใหญ่อาศัยหากินบนต้นไม้ และบนพื้นดิน เนื่องจากเคยดักจับได้บนพื้นดิน เมื่อถูกดักจับได้อีเห็นลายพาดแสดงนิสัยค่อนข้างดุและทำเสียงขู่คล้ายแมว แต่ไม่มีกลิ่นเหมือนชะมดอื่นๆ (U Tun yin, 1969) มีรายงานว่าอีเห็นลายพาดเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน โดยส่วนใหญ่หากินตามพื้นดินและหลบนอนตามโพรงบนต้นไม้ หรือตามพื้นดิน อาหารของอีเห็นลายพาดจะเป็น ไส้เดือน แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก […]

กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-15ม.ค.65

  ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงาน จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน TOR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน 14,000 บาท วันเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ดาวน์โหลดใบสมัครงาน พร้อมกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาทางอีเมล์ [email protected] รับสมัครบัดนี้-15ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมอุทยานฯ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ป.ตรี บัดนี้-10ก.ย.65

  ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เงินเดือน 15,000 บาท 2 อัตรา ลักษณะงาน 1. ค้นคว้า รวบรวม เอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” 2. เก็บข้อมูลภาคสนามในแปลงทดลอง จัดการข้อมูลวิเคราะห์ และนำเสนอ 3. สำรวจ เก็บรวบรวม เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและติดตามการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ป่า 4. ปฏิบัติงานทั่วไปที่เป็นการสนับสนุนภารกิจของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้ 4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารเป็นระยะเวลานานได้ 5. หากสามารถใช้งานโปรแกรมด้าน GIS ได้, ผลิตสื่อ Multimedia ได้, มีความรู้ภาษาอังกฤษดี, มีความรู้ และสามารใช้งานอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านรุกขกร, บอนุญาตขับรถยนต์ […]

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ อุบล รับสมัครพนักงาน ปวส.-ป.ตรี

  ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท ปวส.ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม Office เบื้องต้นได้ดี และสามารถใช้แอพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุค google documents เพื่อการทำงานและสื่อสาร ทั้งในและนอกองค์กร มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท ปวส.ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม Office เบื้องต้นได้ดี และสามารถใช้แอพลิเคชันไลน์ เฟสบุค google documents เพื่อการทำงานและสื่อสาร ทั้งในและนอกองค์กร มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม […]

กรมอุทยานฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ54อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี

    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 8 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน […]

1 2 7
error: