กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร พนง.ประสานงานด้านผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ก.ค.66

Advertisement Advertisement   กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, อักษรศาสตร์, สังคมศาสตร์, หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจประเด็นผู้ลี้ภัยและโยกย้ายถิ่นฐาน มีความสามารถค้นคว้าวิจัยข้อมูล มีความรู้หรือสนใจโครงสร้างและการทำงานขององค์การระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติ โดยเฉพาะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สามรรถสื่อสารและพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องและในระดับดี Advertisement สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-31ก.ค.66 (ขยายเวลารับสมัครจากเดิมปิดรับสมัคร 14ก.ค.66) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัคร พนง.ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-5เม.ย.66

  กองการสังคม องค์การระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก หากมีความรู้เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูลหรือการจัดทำ infographics และทักษะในการจัดการเว็บไซต์ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีทักษะการประสานงาน สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-5เม.ย.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อ โทร. 02-203-5000 ต่อ 12152 หรือ 063-965-7488 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัคร จนท.วิจัยลดอาวุธ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28มี.ค.66

  กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ ประจำกองสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความสนใจด้านการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและภารกิจตามอาณัติของสหประชาชาติ โดยเฉพาะมิติด้านสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ – ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะในการแปล ย่อความ สรุปความ รวมทั้งความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลข้อมูล สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-28มี.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2203-4000 ต่อ 12133, 12111 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ม.ค.66

  สำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 1ก.พ.-30ก.ย.66 (จะได้รับการต่อสัญญาจ้างแบบปีต่อปีงบประมาณหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย ได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-19ม.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 2203 5000 ต่อ 12110 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนง.ประสานด้านสิทธิฯ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-11พ.ค.65

  กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานด้านสิทธิมนุษยชน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, อักษรศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ สมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-11พ.ค.65 ไฟล์เอกสาร/ใบสมัคร : https://www.mfa.go.th/th/content

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนง.ส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 เมษายน 2565 กองกิจการเพื่อการพัฒนา ที่ 9/2565 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (ปริญญาตรี) หรือเดือนละ 17,500 บาท (ปริญญาโท) คุณสมบัติผู้สมัคร – อายุไม่เกิน 30 ปี – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ – สามารถใช้ภาษาไทยละอังกฤษ (ฟัง อ่าน เขียน และพูด) รวมถึงแปล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ดี – มีความสนใจประเด็นระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – […]

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัคร พนง.ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน วุฒิ ป.ตรี

  กรมองค์การระหว่างประเทศ ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 กองการสังคม ที่ 6/2565 การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็น พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ) 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน – วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท 1 อัตรา – อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน – อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน 2. คุณสมบัติผู้สมัคร – มีสัญชาติไทย – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง – สนใจประเด็นผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน มีความสามารถค้นคว้าวิจัยข้อมูล มีความรู้ หรือสนใจโครงสร้างและการทำงานขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน – สามารถสื่อสารและพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องและในระดับดี […]

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี/ป.โท ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-19ต.ค.61

    กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก หากมีความรู้ในการจัดทำกราฟฟิคข้อมูล (info graphic) จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสนใจประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนละการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศและระหว่างประเทศ มีความรู้หรือความสนใจโครงสร้างและการทำงานขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-19 ต.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 203 5000 ต่อ 12244 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร   

1 2
error: