ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลฯ รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-22ส.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,340 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 6,660 บาท รวม 15,000 บาท ต่อเดือน ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4531 4216 บัดนี้-22ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.42อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี ***ต้องผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์ 15มิ.ย.-15ก.ค.66

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี ***ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.*** สมัครทางเว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com 15มิ.ย.-15ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคร จนท.งานยุทธศาสตร์ฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12เม.ย.66

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-12เม.ย.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.064-5256169 หรือ 02-4306867 ต่อ 1444 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา 22ก.พ.-7มี.ค.66

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 2. นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. นักวิชาการอุตสาหกรรม 15 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 4. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจนท.ทรัพยากรบุคคล บัดนี้-20พ.ย.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน 1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 3. สามารถทำงานเอกสารได้ดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี/สื่อสารประสานงานได้ดี 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก 5. หากใช้โปรแกรม Powerpoint / Canva ทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หลักฐาน : 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง 2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-14พ.ย.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฯ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับที่ดี และหากใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกสำหรับทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ลักษณะงาน 1. จัดทำเอกสารโครงการ เช่น ข้อมูลโครงการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 2. ติดต่อและประสานงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ 3. เข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4. ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 5. ร่าง ตรวจสอบความถูกต้อง รับ-ส่งหนังสือ ภายใน-ภายนอก ในระบบสารบรรณ […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคร จนท.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ป.ตรี บัดนี้-20ก.ค.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท อายุ 21-35 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะนิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ มีความรู้และความสามารถในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (กล้องวิดีโอ) ในระดับดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานได้ที่ : https://bit.ly/3uoxixK ส่งใบสมัครได้ที่ : [email protected] รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทดสอบและสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ติดต่อสอบถาม : โทร. 08 8196 5196 […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บัดนี้-18ก.พ.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล  1 อัตรา โดยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติ : 1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก หลักฐาน : 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ติดใบสมัคร จำนวน 1 รูป 2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บัดนี้-18ก.พ.65

  📣📣 รับสมัคร!!! บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท 📍สถานที่ปฏิบัติงาน: กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ⏰ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 ก.พ. 65 ทดสอบและสัมภาษณ์: วันที่ 24-25 ก.พ. 65 ▶️ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก https://tinyurl.com/2p9xu2p9 📧 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ Email: [email protected] (ส่งภายในวันที่ 18 ก.พ. 65) 🤙สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่: คุณสุวรัชต์ฯ โทรศัพท์ : 092-246-2137

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อัตราค่าจ้าง 15,000บาท (ผู้รับการ บรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินนำสมทบส่งกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละของเงินค่าจ้างตามที่ สำนักงานประกันสังคมกำหนด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) การรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ภาคบ่าย […]

1 2 3
error: