กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา 22ก.พ.-7มี.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 2. นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. นักวิชาการอุตสาหกรรม 15 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา Advertisement 4. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจนท.ทรัพยากรบุคคล บัดนี้-20พ.ย.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน 1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 3. สามารถทำงานเอกสารได้ดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี/สื่อสารประสานงานได้ดี 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก 5. หากใช้โปรแกรม Powerpoint / Canva ทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หลักฐาน : 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง 2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-14พ.ย.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฯ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับที่ดี และหากใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกสำหรับทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ลักษณะงาน 1. จัดทำเอกสารโครงการ เช่น ข้อมูลโครงการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 2. ติดต่อและประสานงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ 3. เข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4. ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 5. ร่าง ตรวจสอบความถูกต้อง รับ-ส่งหนังสือ ภายใน-ภายนอก ในระบบสารบรรณ […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคร จนท.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ป.ตรี บัดนี้-20ก.ค.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท อายุ 21-35 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะนิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ มีความรู้และความสามารถในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (กล้องวิดีโอ) ในระดับดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานได้ที่ : https://bit.ly/3uoxixK ส่งใบสมัครได้ที่ : [email protected] รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทดสอบและสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ติดต่อสอบถาม : โทร. 08 8196 5196 […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บัดนี้-18ก.พ.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล  1 อัตรา โดยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติ : 1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก หลักฐาน : 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ติดใบสมัคร จำนวน 1 รูป 2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บัดนี้-18ก.พ.65

  📣📣 รับสมัคร!!! บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท 📍สถานที่ปฏิบัติงาน: กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ⏰ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 ก.พ. 65 ทดสอบและสัมภาษณ์: วันที่ 24-25 ก.พ. 65 ▶️ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก https://tinyurl.com/2p9xu2p9 📧 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ Email: [email protected] (ส่งภายในวันที่ 18 ก.พ. 65) 🤙สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่: คุณสุวรัชต์ฯ โทรศัพท์ : 092-246-2137

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อัตราค่าจ้าง 15,000บาท (ผู้รับการ บรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินนำสมทบส่งกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละของเงินค่าจ้างตามที่ สำนักงานประกันสังคมกำหนด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) การรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ภาคบ่าย […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา โดยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติ : 1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 3. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Microsoft Office ได้ในระดับดี กำหนดวันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ส่งใบสมัครและหลักฐาน ได้ที่ : [email protected] สอบถามติดต่อ : 02430 6865 ต่อ 1020 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-14พ.ค.64

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ส่งใบสมัครได้ที่ : [email protected] กำหนดวันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้-14พ.ค.64 กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานได้ที่ : http://www.dip.go.th -> ประกาศ กสอ. ติดต่อ : 08 8196 5196 หรือ 06 2505 2531 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2