กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น 13-17ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น 1 อัตรา เงินเดือน 37,680 บาท Advertisement – คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับคุณวุฒิ ป.ตรี 12 ปี สำหรับคุณวุฒิ ป.โท และ 10 ปี สำหรับคุณวุฒิ ป.เอก – มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ – มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 2 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 13-17 ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4