กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6-ปวส. 27มิ.ย.-1ก.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ม.6 – ปวส. ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ Advertisement ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง 27มิ.ย.-1ก.ค.65 เวลา 0830-1600 ณ กองกลาง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ โทร. 0 2572 1413 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 27เม.ย.-3พ.ค.65

  กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่ 27 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565 กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า, มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และค่าครองชีพพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามประกาศกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 27 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 0830 – 1600 ณ กองกลาง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ถนนแจ้งวัฒนะ […]

error: