กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครพนังงานพัสดุ/ธุรการ3อัตรา

Advertisement Advertisement   คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. พนังงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 Advertisement 2. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กรมส่งกำลังบำรุง ทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 1470 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: