กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร

Advertisement กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Advertisement ชื่อตำแหน่ง :     เภสัชกร อัตราเงินเดือน :     18330 บาท ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง Advertisement สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สมัครด้วยตนเองที่ : โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต.ท่าน้ำอ้อย […]

error: