(6อัตรา) กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/อนุปริญญา/ปวส./ป.ตรี

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 21 ก.ค.-11 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี (หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค – ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 2. นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ 3. นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา […]

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ชื่อตำแหน่ง :     เภสัชกร อัตราเงินเดือน :     18330 บาท ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สมัครด้วยตนเองที่ : โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ […]

error: