กรมสารนิเทศ รับสมัครช่างภาพ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-10ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่่างภาพ) 1 ตำแหน่ง Advertisement – มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) – วุฒิ ปวส./ป.ตรี – มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสื่อสาร มีความรู้และทักษะในการถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพพิธีการ หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ – มีความรู้และทักษะในการถ่ายวีดิทัศน์ ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทึกเสียง รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ – มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นอย่างดี อาทิ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ได้ – เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง มีความคล่องตัวสูง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน – […]

กต.ยันไม่ได้เบรกวัคซีนบริจาคโปแลนด์ ย้ำแนะนำ มธ.โดยบริสุทธิ์ใจ

กต.ยันไม่ได้เบรกวัคซีนบริจาคโปแลนด์ ย้ำแนะนำ มธ.โดยบริสุทธิ์ใจ ยึดคุ้มครอง ปชช.สูงสุด กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏว่ากระทรวงต่างประเทศ “เบรก” การบริจาคหรือการนำเข้าวัคซีน Moderna จากโปแลนด์ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ตามรายละเอียด ดังนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ที่ อว 67/ร1135 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 และ 2) ที่อว 67/264 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 แจ้งว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับแจ้งจากองค์กร RZADOWA AGENCIA REZERW STRATEGICZNYCH (RARS) ซึ่งเป็นองค์กรของโปแลนด์ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องวัคซีนในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ว่ามีความประสงค์บริจาควัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 3,000,000 โดส ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อมาแจ้งเพิ่มเติมว่ามีความพร้อมที่จะจัดส่งวัคซีน 1,500,000 โดส ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศในการนำวัคซีนดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ […]

(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ได้)กรมสารนิเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-16ต.ค.60

  กรมสารนิเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีความสนใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการบริหารข้อมูลข่าวสารและการต่างประเทศ – มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถพิมพ์อังกฤษ/ไทยได้คล่อง – มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word/Excel และ Power Point) การออกแบบกราฟฟิกขั้นพื้นฐาน และสามารถอัพเดตหรือเพิ่มลักษณะของข้อมูลในเว็บไซต์ได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-16 ตุลาคม 2560 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 22942 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร