กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 12-14ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1. ตำแหน่งนิติกร (สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจเร่งด่วน (คดีรถหรู) ของกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 4 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท 2. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ Advertisement อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง :ตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ยื่นใบสมัคร ณ ห้องสวัสดิการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร […]

35อัตรา!! DSI รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13มี.ค.-3เม.ย.66

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 30 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ตามมาตรา 16 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 13มี.ค.-3เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี 8อัตรา 19-23ก.ย.65

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. นิติกร 6 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา เงินเดือนที่จะได้รับ เดือนละ 15,000 บาท ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ https://www.dsi.go.th ภายใต้หัวข้อ “ ข่าวดีเอสไอ > ประกาศรับสมัครงาน” ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ยื่นใบสมัคร ณ ห้องสวัสดิการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ด่วน! กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครช่างเทคนิค ปวช./ปวส. สมัครแล้วสัมภาษณ์ทันที บัดนี้เป็นต้นไป

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค คุณวุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 12,285.- บาท สมัครด้วยตนเองที่ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ ติดต่อสอบถามโทร 02-8319888 ต่อ 51573 , 51579

1 2
error: