กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัคร พนง.บริการ(วุฒิ ม.3/ม.6)-พนง.การเงิน(วุฒิ ปวช.) 19-27มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Advertisement 1. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทางการบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.00 สมัครด้วยตนเอง 19-27 มิ.ย.66 โทร.0-2534-3789 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 17-25พ.ค.65

    กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 2. พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมใบเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ไทย ถึงแผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 171 […]

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานบริการ 13-24 ก.ค.64

  กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 13-24 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 นาฬิกา – 15.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 3789 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.บัดนี้-6พ.ย.61

    กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา สำเร็จการศึกษา ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขางานการบัญชี และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 พนักงานตัดผม 2 อัตรา สำเร็จการศึกษา ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 พนักงานการเกษตร 2 อัตรา สำเร็จการศึกษา ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 พนักงานพัสดุ 2 อัตรา สำเร็จการศึกษา ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองสวัสดิการทหารอากาศ ภายในวันที่ 29 ต.ค.-6 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2534 3789 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 27พ.ย.-6ธ.ค.60

    กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานซักรีด 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 2,000 บาท วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/ม.6 2. พนักงานธุรการ 3 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 2,000 บาท วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/ม.6 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการกีฬา 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 2,000 บาท วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/ม.6 มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ภายในวันที่ 27 พ.ย.-6 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-5ก.ย.60

  กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท (ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท)  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.ทางการบัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ภายในวันที่ 28 ส.ค.-5 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

error: