กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ70อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครด้วยตนเอง4-10ส.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 1. พนักงานบริการ 6 อัตรา เพศชาย-หญิง บรรจุกรุงเทพมหานคร, ลพบุรี, นครสวรรค์, ราชบุรี วุฒิ ม.3 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และการรับ–ส่งเอกสารและพัสดุ 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 12 อัตรา เพศชาย(กองหนุน) บรรจุกรุงเทพมหานคร, สระบุรี, ลพบุรี, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี วุฒิ ม.3 ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าอาคาร สถานที่ และดูแล รักษาความปลอดภัยของคลังยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยและการเข้าเวรยาม การจราจร มีบุคลิก ลักษณะทหารดีและต้องเป็นทหารกองหนุน เท่านั้น 3. ลูกมือช่าง 3 อัตรา เพศชาย-หญิง บรรจุสระบุรี, นครราชสีมา, […]

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ24อัตรา วุฒิ ปวช.

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา 1. ช่างยางและพลาสติก 2 อัตรา ชาย-หญิง บรรจุที่พระนครศรีอยุธยา วุฒิ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการผลิต ช่างประดิษฐ์, การยางและของดีเมอร์, เทคโนโลยี และพอลิเมอร์, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างยานยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและ พลาสติก มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 2. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 11 อัตรา ชาย-หญิง บรรจุที่กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับเครื่องกลโรงงาน 3. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 2 อัตรา เพศชาย-หญิง บรรจุที่กรุงเทพมหานคร วุฒิ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ […]

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 21-23ก.พ.65

  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 กรมสรรพาวุธทหารบก การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) 2 อัตรา วุฒิ  ม.3 ขึ้นไป 2. ตำแหน่ง พลขับรถ, พลขับ (ชกท.640) 2 อัตรา (เฉพาะทหารกองหนุน) วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาวิชา ช่างยานยนต์ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมและต้องสมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร […]

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 820 อัตรา

  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 820 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. พนักงานบริการ 55 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 102 อัตรา (ชาย กองหนุน) อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท […]

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ592อัตรา 24-30มิ.ย.64

  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 592 อัตรา **สถานที่บรรจุมีระบุในแนบท้ายประกาศ 1. พนักงานบริการ 36 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 79 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3 3. ลูกมือช่าง 23 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 4. พนักงานการเงินการบัญชี6 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ปวช. 5. พนักงานธุรการ14 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 6. พนักงานพัสดุ 12 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 7. พนักงานรถทุ่นแรง 2 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3 8. พนักงานเขียนโปรแกรม […]

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนชาย วุฒิ ปวช.สอบรับราชการเป็นนายสิบ50อัตรา 6-8มี.ค.62

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนชายสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 50 อัตรา อายุ 18-25 ปี (เกิดปี พ.ศ.2537-2544) วุฒิ ปวช. สาขาพาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ ช่างยนต์ ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารประกาศให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))  

147อัตรา!!กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุนสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 14-23ม.ค.62

    กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 147 อัตรา 1. พนักงานบริการ 6 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 16 อัตรา (ทหารกองหนุน) วุฒิ ม.3 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 3. ลูกมือช่าง 7 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 มีความรู้พื้นฐานงานช่าง 4. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ปวช. สาขาวิชาเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 5. พนักงานธุรการ 3 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 มีความรู้งานธุรการ 6. พนักงานพัสดุ 5 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 มีความรู้ความสามารถด้านงานพัสดุ 7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ […]

(50อัตรา)กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน 14-16มี.ค.61

    กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) 50 อัตรา 1. กลุ่ม 1 จำนวน 25 อัตรา 1.1 ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ 15 อัตรา : ปวช.สาขาพณิชยกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, และบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1.2 ชกท.ส่งกำลังกระสุน 10 อัตรา : ปวช.สาขาพณิชยกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, และบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. กลุ่ม 2 ชกท.ช่างอาวุธ 15 อัตรา : ปวช.สาขาวิชาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. กลุ่ม 3 ชกท.ช่างยนต์ 10 อัตรา : ปวช.สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัคร 14-16 มี.ค.61 […]

กรมสรรพวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน 7-9ก.พ.61

    กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 16 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 7-9 ก.พ.61 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศ            

1 2
error: