กรมสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา) 1.1 ตำแหน่งเลขที่ 11309 งานปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 1.2 อัตราค่าจ้าง 9,400.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก (1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ได้รับวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ ต่ำกว่านี้ – มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และ […]

error: