กรมสนธิสัญญาฯ รับสมัครนักวิจัยเขตแดน-พนง.ประสานงาน

Advertisement Advertisement   กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. นักวิจัยเขตแดน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ) – จบการศึกษาในระดับ ป.ตรี/ป.โทในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน – สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ – มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย เอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเขตแดน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือในประเด็นที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกำหนดได้ – หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement 2. พนักงานประสานงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ) – จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา – หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 […]

error: