กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี บัดนี้-7ก.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ ความสามารถที่ต้องการ 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (วท.บ.) 2. อายุ ไม่เกิน35 ปี 3. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 5. สามารถการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเบื้องต้นได้ดี 6. สามารถออกปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่ตั้งสำนักงานหรือพื้นที่ต่างจังหวัด 7. มีความรับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ***มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ Advertisement ลักษณะงานที่ต้องทำ – ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านกายภาพและเคมี – ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม – งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย วัน เวลาในการทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. […]

error: