กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบรรจุช่างทั่วไป-ช่างผลิตอุปกรณ์วิทย์ วุฒิ ปวช.สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-9ส.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 1. ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา 2. ช่างทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา Advertisement รับสมัครบัดนี้–9ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 – 2579 – 1561, 0 – 2579 – 1554 ต่อ 99814 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง) วุฒิ ม.3/ปวช./ปวท.บัดนี้-8ก.พ.62

    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2562 1. ช่างผลิตอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์และช่างทั่วไป 7 อัตรา (ชาย/หญิง) เงินเดือน 13,280 บาท (รวมค่าครองชีพ) ปวช./ปวท.ขึ้นไปทุกสาขา 2. พนักงานธุรการ,ลูกมือช่าง และพนักงานบริการ 4 อัตรา (ชาย/หญิง) เงินเดือน 12,430 บาท (รวมค่าครองชีพ) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 3. พนักงานบริการ (ชาย) ปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท (รวมค่าครองชีพ) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้-8ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง) วุฒิ ม.3 สอบบรรจุเป็นนายสิบ บัดนี้-8ก.พ.62

    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปีงบประมาณ 2562 1. เสมียน วศ.ทบ.(หญิง) จำนวน 1 อัตรา 2. เสมียนพิมพ์ดีด วศ.ทบ.(ชาย) จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2579-4353 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมวิทยาศาสตรทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน-บุคคลพลเรือน สอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.3/ปวช./ปวท.บัดนี้-29มิ.ย.61

    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท (รวมค่าครองชีพ) : ปวช. ปวท.ขึ้นไป ในทุกสาขา ช่างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ชาย 1,หญิง1) เงินเดือน 13,280 บาท (รวมค่าครองชีพ) : ปวช. ปวท.ขึ้นไป ในทุกสาขา พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท (รวมค่าครองชีพ) : ปวช. ปวท.ขึ้นไป ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ลูกมือช่าง (ชาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,430บาท (รวมค่าครองชีพ) […]

error: