กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Advertisement กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 17 – 21 มิ.ย. 2556 Advertisement กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 Advertisement ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยาทางดิน) อัตราเงินเดือน : 20,000 – 22,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ […]

error: