กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา วุฒิ ปวท.-ป.ตรี 27พ.ค-18มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 32 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท 2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 26 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน 14 อัตรา Advertisement เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ […]

ราชทัณฑ์เปิดห้องพัก ‘บุ้ง ทะลุวัง’ ให้สื่อตรวจเยี่ยม แต่ห้ามบันทึกภาพ

(20 พฤษภาคม) เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมอาคารผู้ป่วยนักโทษหญิงภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยสื่อมวลชนที่เข้าไปจะต้องถูกเก็บเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และต้องผ่านเครื่องคัดกรอง เมื่อผ่านการตรวจ สื่อมวลชนจะพบ 2 อาคาร ด้านซ้ายเป็นอาคารผู้ป่วยชายสูง 9 ชั้น ด้านขวาเป็นอาคารผู้ป่วยหญิงสูง 2 ชั้น สำหรับจำนวนนักโทษที่ต้องรักษาภายในโรงพยาบาลมีทั้งสิ้น 424 คน เป็นชาย 370 คน หญิง 54 คน ชั้นที่ 1 ของอาคารผู้ป่วยหญิงเป็นห้องขนาดใหญ่ ถูกแบ่งเป็นห้องพักแพทย์ ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้อง ICU ห้อง Treatment ห้องเฝ้าระวัง และทางเดินด้านหน้าทางเข้าห้องต่างๆ จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์วางไว้ สำหรับห้อง ICU จากการประเมินด้วยสายตา กว้างประมาณ 2.5 เมตร ยาวประมาณ 3 เมตร ภายในห้องจากคำอธิบายของเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์สำหรับกู้ชีพฉุกเฉิน ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ หรือ Defibrillator, เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจของหัวใจผู้ป่วย หรือ EKG Monitor, ยาทุกชนิดสำหรับการรักษาภาวะวิกฤตฉุกเฉิน, […]

“ทักษิณ” เข้าเกณฑ์ราชทัณฑ์คุมขังนอกเรือนจำ ชี้ไม่ใช่นักโทษอุกฉกรรจ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับการออกระเบียบกรมราชทัณฑ์กำหนดให้ผู้ต้องโทษคุมขังนอกเรือนจำที่สังคมจับจ้องพร้อมตั้งคำถามว่า เอื้อต่อ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ฐานะผู้ต้องขังหรือไม่นั้น นายสมศักดิ์ รองนายกฯ กล่าวว่า ประเด็นการคุมขังนอกเรือนจำเป็นเรื่องที่ออกตามกฎหมายของกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ในรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และเมื่อปี 2562 ตนเข้ารับตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจำแนกผู้ต้องขังที่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรม และการรักษาพยาบาล รวมถึงการเตรียมพร้อมปล่อยตัวในปี 2563 ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินการมีอดีตข้าราชการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หารือเพื่อขอให้มีที่คุมขังออกเรือนจำสำหรับผู้ต้องขัง หรือผู้ถูกกล่าวหา โดยตนเห็นด้วยจึงให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะทำงานดำเนินการเรื่องนี้แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ตนได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีก่อน สำหรับเรื่องนี้มีคนถามตนเข้ามาเยอะ อย่างในวันนี้วิปวุฒิสภา เชิญผมมาชี้แจง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ดี ในการเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักสากล ดังนั้น ไม่ใช่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งแต่เป็นกระบวนการยุติธรรมซึ่งทำตามกรอบสากลและทำได้หากเข้าเกณฑ์ ส่วนกรณีที่เป็นคดีร้ายแรง เช่น ฆ่า ยาเสพติด จะไม่ถูกนำมาพิจารณากับระเบียบใหม่ นายสมศักดิ์ กล่าว สำหรับกรณีของ นายทักษิณ นั้นนายสมศักดิ์ รองนายกฯ กล่าวยอมรับว่า เข้าเกณฑ์เพราะโทษไม่เกิน 4 ปี […]

‘กรมราชทัณฑ์’ เปิดโอกาสให้ ‘ผู้พ้นโทษ’สมัครงาน เช็กคุณสมบัติเลย

“กรมราชทัณฑ์” ประกาศเปิดรับสมัครงานผู้พ้นโทษ ตำแหน่งการจ้างงาน – ตำแหน่งพนักงานขับรถ – ตำแหน่งพนักงานทั่วไป – ตำแหน่งพนักงานครูสอนนวด/เสริมสวย อัตราเงินเดือน 9,000 บาท คุณสมบัติ – ผู้พ้นโทษตามคำพิพากษาของศาล – ผู้พ้นโทษกักขัง/กักกัน – ผู้อยู่ระหว่างถูกคุมประพฤติหรืออยู่ระหว่างติดกำไล EM – ผู้พ้นโทษต้องพ้นโทษไม่เกินระยะเวลา 1 ปี (นับจากวันที่รับสมัคร) เรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการจ้างงานผู้พ้นโทษได้คนละไม่เกิน 10 เดือน สำหรับผู้พ้นโทษสามารถสมัครเข้าทำงานตามโครงการฯ ได้ที่ศูนย์ประสานงาน และส่งเสริมการมีงานทำของ เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง ติดต่อสอบถาม – ฝ่ายเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย – กลุ่มงานสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง – กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2967-3556 หรือไลน์กลุ่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคม กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ย้ำ คลิปโกบอย ทำคอนเทนต์ ทอยทอย ผิดระเบียบชัดเจน

กรมราชทัณฑ์ ได้ออกเอกสารข่าว จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปวีดิโอผ่านรายการเพจโกบอยครัช เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ซึ่งมีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยเนื้อหาผู้ต้องขังยินยอมเปิดเผยชื่อ และนามสกุลจริงของตนเอง พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พาดพิงถึงผู้เสียชีวิตและบุคคลที่สามส่งผลกระทบต่อผู้เสียหาย นั้น กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ที่ผ่านมาทางทีมงานโกบอยครัช ได้ขออนุญาตเข้าไปจัดกิจกรรมและขอถ่ายรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหลายเรือนจำ โดยรายการส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นไปในเชิงให้แง่คิดและบทเรียนที่ผู้ต้องขังได้รับจากการกระทำความผิด พร้อมทั้งการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ หวังว่าสังคมจะได้ข้อคิดจากผู้กระทำความผิด และเตือนสติ เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนสังคมมิให้ทำเป็นเยี่ยงอย่าง อย่างไรก็ดีในครั้งนี้เนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่ก่อเหตุได้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้เสียหาย ในกรณีนี้ ภายหลังจากการถ่ายทำเสร็จสิ้น ก่อนการเผยแพร่คลิปวีดิโอ ทางทีมงานโกบอยครัช ไม่ได้ส่งคลิปวีดิโอให้กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบ ก่อนนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการสัมภาษณ์ การถ่ายภาพผู้ต้องขังและการถ่ายภาพยนตร์ หรือ วีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังและเรือนจำ พ.ศ.2564 รวมทั้งการเปิดเผยชื่อ นามสกุล ของผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ต้องขัง ขณะนี้ทางเพจโกบอยครัชได้ลบคลิปวีดิโอดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์จะได้พิจารณาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการกับทีมงานโกบอยครัช และผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่อไป กรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันว่า ยังคงมุ่งเน้น และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม และสื่อมวลชนที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพิจารณาในเรื่องดังกล่าวให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และจะตรวจสอบเนื้อหาของทุกรายการก่อนเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน   […]

ราชทัณฑ์ เผยขออภัยโทษอาจต้องใช้เวลา1-2เดือน เพราะต้องทำตามขั้นตอนทางเอกสาร

นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษของดร.ทักษิณ ว่าเป็นไปตามแนวทางที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ดร.ทักษิณ สามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ตั้งแต่วันแรกที่ถูกคุมขัง แต่ทั้งนี้กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสาร ซึ่งโดยปกติตัว ดร.ทักษิณเองหรือญาติจะเป็นผู้ยื่นเอกสารให้ทางเรือนจำ หลังได้รับเอกสารทางคณะกรรมการของเรือนจำจะพิจารณาการยื่นขอ ก่อนส่งเรื่องให้ทางกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ลงนามในขั้นต่อไป รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวต่อว่า กรณีนายทักษิณ เป็นการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งเป็นคนละประเภทกับการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ส่วนระยะเวลาของกระบวนการนี้ โดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน 1-2 เดือน จนเรื่องถึงสำนักองคมนตรี อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาจะเป็นเท่าใด ขึ้นอยู่กับแต่ละขั้นตอน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะช้าในขั้นการรวบรวมเอกสาร เมื่อยื่นมาแล้วเอกสารไม่ครบ เพราะต้องมีเอกสารประกอบเป็นจำนวนมาก “1-2 เดือนหมายถึงเรื่องออกจากนายกรัฐมนตรี ไปถึงสำนักองคมนตรีเรียบร้อย ส่วนขั้นตอนกระบวนการวินิจฉัยข้างบนก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่พระราชอำนาจ ไม่มีเงื่อนกำหนดเวลา ตอนนี้ทางกรมราชทัณฑ์ก็รอเอกสารอยู่และเราพร้อมที่จะรับเอกสารตลอดเวลา ถ้าทางผู้เกี่ยวข้องมายื่นเอกสาร” นายสิทธิ กล่าว   ข่าวจาก : thaitv5hd

เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานสถิติ วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง 15-21 ส.ค.66

  เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถิติ 1 อัตรา ประจำสถานพยาบาล อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือเป็น ผู้ได้รับวุฒิอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น MicrosoftWord หรือ MicrosoftExcel มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และทำงานนอกเวลาได้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 15-21ส.ค.66 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 045-850656 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครพนักงานพิมพ์ วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเองบัดนี้-4ส.ค.66

  ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ เดือนละ 1,310 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ทัณฑสถานหญิงกลาง ตึกอำนวยการ ชั้น 2 งานพัสดุร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง 1 บัดนี้-4ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0-2589-5242-3 ต่อ 114 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร จนท.วิจัยและสถิติ(ป.ตรี)-จนท.คอมพิวเตอร์(ป.ตรี/ป.โท) บัดนี้-20ก.ค.66

  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 1. เจ้าหน้าที่วิจัยและสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 16,000 บาท วุฒิ ป.ตรีด้านสถิติ, คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดทำรายงานด้านการวิจัย ใช้โปรแกรม SPSS ได้ 2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป หากมีความเข้าใจในระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากเคยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแผ่ ตีพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ […]

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 26-30มิ.ย.66

  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี รับสมัคเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง 26-30มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 12
error: