กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 7-25 ก.พ.65

Advertisement Advertisement   กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-25 กุมภาพันธ์ 2565 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 1. ตำแหน่ง ซ่างครุภัณฑ์ รร.พจ.ยศ.ทร. (เพศซาย) 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงานด้านช่างทั่วไป จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 2.1.4 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. ตำแหน่ง ช่างสี รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (เพศชาย) 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) […]

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.บัดนี้-12ก.ค.61

    กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) พนักงานบริการ 3 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) พนักงานสูทกรรม 2 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัครบัดนี้-12 ก.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2475 3624, 038 435 848 ต่อ 65012 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา2561(อ่านรายละเอียดด้านใน)

  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 2. เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2541 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2543) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค. 2561 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2537 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2540) 3. มีสัญชาติไทย และบิดา […]

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองประจำการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือปี2560

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 2. เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2540 ถึง 31 ธ.ค.2542) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค.60 หรือทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2536 ถึง 31 ธ.ค.2539) 3. มัสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ การซื้อระเบียบการสมัคร 1. ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 – […]

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3 รับสมัคร28พ.ย.-9ธ.ค.59

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ชาย/หญิง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 พ.ย.-9 ธ.ค.59 รายละเอียดดังนี้  

error: