กรมพิธีการทูต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

Advertisement Advertisement   กรมพิธีการทูต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2564 กรมพิธีการทูต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา 1. ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคปี 2565และการประชุมที่ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ การสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ – ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมพิธีการทูต กระทรวงการ ต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 หรือ – ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนในรูปแบบ PDF มาที่ Email: [email protected] ระหว่างวันที่ 1 – […]

กรมพิธีการทูต เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล (บัดนี้-16 ต.ค.56)

กรมพิธีการทูต เปิดรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล เงินเดือน 16,000 บาท อายุไม่เกิน 30 ปี คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการอ่าน เขียน และพูด สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือส่งจดหมายลงทะเบียน ถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมพิธีการทูต เลขที่ 443 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 วงเล็บมุมซอง “พนักงานค้นค้วาและบริหารจัดการข้อมูล” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 2035000 ต่อ 23011   ดาวโหลดใบสมัคร / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้ 

error: