กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 11-15 มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 7 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์  4 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ – ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 5. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 2 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หรือทางจิตวิทยา 6. ตำแหน่ง พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – […]

กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ38อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บรรจุหลายจังหวัด

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. บรรจุหลายจังหวัด สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ภายใน 12-16มิ.ย.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ39อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี สมัครออนไลน์12-16มิ.ย.66

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ***ไม่ต้องผ่าน ก.พ.*** 1. นักพัฒนาสังคม 3 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา 2. นักสังคมสงเคราะห์ 5 อัตรา ป.ตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ ได้รับวุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กําหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รับอนุญาต 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา 4. นิติกร 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 5. พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปวส. สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6. นายช่างสํารวจ 2 อัตรา ปวส. สาขาวิชาโยธา สํารวจหรือก่อสร้าง 7. นายช่างรังวัด 1 อัตรา ปวส. สาขาวิชาโยธา […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ33อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 1. นักพัฒนาสังคม อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขาวิชา 2. นักสังคมสงเคราะห์ อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ ป.ตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐาน ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 3. นักจิตวิทยา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หรือทางจิตวิทยา 4. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท ปวส. ทุกสาขาวิชา 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท ปวส. สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร 6. พนักงานคอมพิวเตอร์ อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท ปวส. […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป45อัตรา 1-7ก.ค.65

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1. ตำแหน่งนิติกร นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 1 อัตรา 3. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 1 อัตรา 4. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา 1 อัตรา 5. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 อัตรา 6. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา 1 อัตรา 7. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา 8. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา 9. […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพยาบาล บัดนี้-7มิ.ย.65

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรกจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 106 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตำแหน่งเลขที่ 135 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-7ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน https://dsdw.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เปิดรายได้ขอทาน ย่านเศรษฐกิจสำคัญ กทม. วันละ6-7พัน ช่วงโควิดเหลือไม่ถึงร้อย

พส. เปิดรายได้ขอทาน ย่านเศรษฐกิจสำคัญ กทม. ตกวันละ 6-7 พันบาท แต่ในช่วงสถานการณ์ โควิดทำทรุด หดเหลือเฉลี่ยเพียง วันละ 50 บาท วันที่ 11 ก.พ.65 นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาคนขอทาน ว่า การขอทานผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก การทารุณกรรม หรืออาชญากรรมอื่นๆ สำหรับชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาขอทาน ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ต้องการมาหางานทำหรือมาตั้งต้นชีวิตใหม่ อีกทั้งไม่มีความรู้ด้านกฎหมายของประเทศไทย ประกอบกับคนไทยเป็นคนใจบุญชอบให้ทาน จึงส่งผลทำให้มีผู้ทำการขอทานต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติการจับกุมผู้ทำการขอทาน พบว่า เงินที่ได้จากการขอทาน ขึ้นอยู่กับสถานที่ หากเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของ กรุงเทพมหานคร จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 1,000 – 2,000 บาท/วัน บางรายมีรายได้ ประมาณ 6,000 […]

1 2 4
error: