กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ15อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช. 16-25ม.ค.62

Advertisement   Advertisement   กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  1. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 6 อัตรา (ชาย/หญิง) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 มีความสามารถใช้จักรอุตสาหกรรมได้ หากมความสามารถในการซ่อมบำรุงจักรอุตสาหกรรมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ  2. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 2 อัตรา (ชาย) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 3. พนักงานบริการ (พนักงานบริการทั่วไป พื้นที่กรุงเทพฯ) 2 อัตรา (ชาย) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3  4. พนักงานบริการ (พนักงานบริการทั่วไป พื้นที่สัตหีบ) 4 อัตรา (ชาย 1 อัตรา หญิง 3 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 Advertisement 5. พนักงานบริการ (พนักงานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี […]

(16อัตรา)กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนวุฒิ ม.3/ปวช/ป.ตรี สอบรับราชการ

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 อัตรา 1. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 10 อัตรา 2. พนักงานบริการเชื้อเพลิง 2 อัตรา 3. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา 4. พนักงานการเงินและการบัญชี 1 อัตรา 5. ช่างซ่อมครุภัณฑ์ 1 อัตรา 6. ครูฝึกอาชีพ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อบ กรุงเทพฯ บัดนี้-20 ม.ค.60 ในวันราชหาร หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.supply.navy.mi.th/ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 23-31 ม.ค.60 ในวันราชการ เวลา 9.00-11.30 น. […]

error: