กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25-29เม.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน ได้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว และผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เสมียน 1 อัตรา เสมียนบัญชีคุม 1 อัตรา  พลขับรถ 1 อัตรา (เฉพาะทหารกองหนุน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เสมียน และเสมียนบัญชีคุม วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีด และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ตำแหน่ง พลขับรถ Advertisement วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน รวมทั้งทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี […]

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)92 อัตรา 7-11 มี.ค.65

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 92 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565 กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. นักวิชาการเขียนแบบ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ดังนี้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์, ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ), เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. นักวิชาการการเงินและบัญชี  1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศชาย/หญิง อายุ […]

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเขียนแบบ

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเขียนแบบ ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตำแหน่ง นักวิชาการเขียนแบบ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 (เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ106อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี 13-22ก.พ.62

    กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 1. นักวิชาการเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมโยธา, คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2. พนักงานรับ-จ่ายน้ำมัน จำนวน 5 อัตรา (ชาย) ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรม, ช่างท่อ, ช่างโลหะแผ่น, ช่างยนต์, และช่างไฟฟ้า 3. ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย) ปวช. สาขาที่เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม ช่างโลหะรูปพรรณ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และเทคนิคอุตสาหกรรม 4. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา (ชาย) ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างก่อสร้าง, ช่างอุตสาหกรรม, […]

(25อัตรา กทม.-ภูมิภาค)กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการ12-16มี.ค.61

    กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 1. คุณวุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ (เพศชาย) ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ 10 อัตรา 2. คุณวุฒิ ปวช. สาขาวิชาบัญชี (เพศชาย) 1 อัตรา 3. คุณวุฒิ ม.3 – เสมียน 9 อัตรา (ชาย5 ,หญิง 4) – เสมียนพิมพ์ดีด 1อัตรา (เพศชาย) – เสมียนบัญชีคุม 3 อัตรา (เพศชาย) – พลขับรถ 1 อัตรา(เพศชาย) (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพ่ิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สโมสรทหาร กรมพลาธิการทหารบก (สนามบินน้ำ) ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 12-16 มี.ค.61 […]

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.85อัตรา 12-23ม.ค.61

    กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 คุณวุฒิ ม.3/ปวช. เปิดรับสมัคร 12-23 ม.ค.61 ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศฉบับเต็ม               

(98อัตรา)กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.3/ปวช/ปวส/ป.ตรี บัดนี้-11เม.ย.60

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) ปี 2560 รวม 98 อัตรา  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร – นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย-หญิง/ปริญญาตรีฯ/อายุ 25-40 ปี) จำนวน 2 อัตรา – ช่างไม้ (ชาย/ปวช.-ปวท.-ปวส./อายุ 21-45 ปี) จำนวน 1 อัตรา – พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย-หญิง/ปวช.-ปวท.-ปวส./อายุ 21-30 ปี) จำนวน 4 อัตรา – พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย-หญิง/ม.3/อายุ 21-40 ปี) จำนวน 62 อัตรา – ลูกมือช่าง (ชาย/ม.3/อายุ 21-30 ปี) จำนวน 11 อัตรา – พนักงานบริการ – ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด (หญิง/ม.3/อายุ […]

1 2