กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-26ก.ค.67

Advertisement Advertisement   รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน การติดตามและรายงานผล ความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : Advertisement เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint หลักฐานการสมัคร : สำเนาประวัติการศึกษา 1 ฉบับ […]

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-8มี.ค.67

  กองแผนงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดําเนินงานในส่วนราชการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดําเนินงานในส่วนราชการ กองแผนงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตําแหน่งที่รับสมัคร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กองแผนงาน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ไม่เสพติดสิ่งเสพติดของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS – Office เช่น Word, Excel, Power Point, Access, SPSS, โปรแกรมออกแบบพื้นฐาน และการใช้งาน Internet เป็นต้น […]

กรมฝนหลวงฯ รับสมัคร จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-24ก.ค.66

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทุกสาขาวิชา ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint สมัครด้วยตนเองได้ บัดนี้-24ก.ค.6 ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ชั้น 4) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2345 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-109-5100-18 ต่อ 910, 911 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม excel ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครคนขับรถ ชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิ 5อัตรา บัดนี้-9มิ.ย.66 ปฏิบัติงาน กทม.

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานจ้างด้านพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท/คน ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย – หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ และไม่เป็นโรคต้องห้ามหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือเป็นโรค ที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์ หากเป็นชายต้องพ้นพันธะทางทหาร มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 1 หรือ ประเภท 2 รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้ สามารถแก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1 (ตึกเก่า)บัดนี้-9มิ.ย.66 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0-2109-5100 ต่อ 750 […]

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บัดนี้–31มี.ค.66

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่งที่รับสมัคร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21–31 มีนาคม 2566 ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ชั้น 4) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2345 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 910, 911 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20มี.ค.66

  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 20 มีนาคม 2566 ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(ชั้น 4) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2345 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 11400 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 930, 933 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมฝนหลวง รับสมัคร จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มี.ค.66

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรม Access, SPSS โปรแกรมออกแบบพื้นฐานได้ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-15มี.ค.66 ที่กองแผนงาน ชั้น 5 อาคารทำการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-109-5100 ต่อ 880, 881 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18ต.ค.65

  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่งที่รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่สนามบินคลองหลวง กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่ทางราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ สนามบินคลองหลวง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บัดนี้-18ต.ค.65 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100 ต่อ 551 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิ ปวส.31ส.ค.-6ก.ย.65

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 13,800 บาท วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 3 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://royalrain.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.49อัตรา 2-24ก.พ.65

    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 49 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี ผ่าน ก.พ.  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 15 อัตรา วิศวกรไฟฟูาปฏิบัติการ 6 อัตรา นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 8 อัตรา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 8 อัตรา นายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน 4 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ https://royalrain.thaijobjob.com 2-24ก.พ.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4
error: