กรมป่าไม้ รับสมัคสอบบรรจุข้าราชการ 69 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้–16ต.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 69 อัตรา ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.   1 .ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 51 ตำแหน่ง ปริญญาตรี 2. ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี 3. ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี 4. ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง ปวช. Advertisement 5. ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 13 ตำแหน่ง ปวส ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 18 กันยายน – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24  […]

บรรจุทั่วประเทศ! กรมป่าไม้ รับสมัครบรรจุ61อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครผ่านออนไลน์7-15ก.ย.66

  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวส./ป.ตรี 1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 7 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 5 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 14 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา 7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา 8. ช่างไม้ 2 อัตรา 9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 10. พนักงานพิทักษ์ป่า 7 อัตรา 11. ช่างสำรวจ 10 อัตรา 12. ช่างศิลป์ 1 อัตรา 13. ช่างเครื่องยนต์ 1 […]

64อัตรา!! กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6-ป.ตรี 8-15ก.พ.66

  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 8 อัตรา วุฒิ ม.6 2. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 1 อัตรา วุฒิ ม.6 3. เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 3 อัตรา วุฒิ ม.6 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 11 อัตรา วุฒิ ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสาขาการบัญชี 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 7. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร […]

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.56อัตรา วุฒิ ป.ตรี

  กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1. นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 41 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาใดสาขาวิซาหนึ่งทางวนศาสตร์ 3. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ-หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ 4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ตำแหน่งประเภททั่วไป 1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง 2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 7 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ หรือสาชาวิชาการก่อสร้าง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 4-24 ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา 1-18เม.ย.65

  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 55 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 4 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (ม.6)  7 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (ปวช.) 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.6) 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 […]

ศรีสุวรรณจ่อยื่นป่าไม้-ปปง. สอบปม สมปอง ครอบครองที่ดิน​300ไร่

วันที่​ 7 ก.พ. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณียื่นสอบที่ดินสปก.ของ นายสมปอง นครไธสง (อดีตพระมหาสมปอง) ว่า ตนได้ยื่นหนังสือไปยังเลขาธิการ สปก.แล้วว่าขอให้ตรวจสอบ กรณีที่ นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย (ติ๋ม ทีวีพูล) ออกมาแถลงข่าวว่า​นายสมปอง เอาเงิน 10 กว่าล้านบาทไปซื้อที่ดิน 300 กว่าไร่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า เท่าที่สมาคมได้ไปตรวจสอบ พบว่าที่ดินที่อาจจะเกี่ยวข้องกัน​ไม่ได้อยู่ในแปลงเดียวกันทั้งหมด และบางแปลงไม่ใช่ที่ดินของสปก.อย่างเดียว บางแปลงเป็นที่ดินของกรมป่าไม้ ซึ่งไม่กี่วันนี้ตนจะไปยื่นร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อให้ตรวจสอบที่ดินที่นายสมปองหรือญาติของนายสมปองครอบครองอยู่ด้วย นายศรีสุวรรณ​ กล่าวอีกว่า​ นอกจากนี้ เนื่องจากไปกว้านซื้อที่ดินหลายร้อยไร่อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินด้วย สมาคมก็จะนำความไปร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)​ เพื่อสอบสวนด้วย เพราะการที่เข้าไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าอยู่ในกฎหมายของปปง.และเป็นอำนาจของปปง.ในการตรวจสอบด้วย นายศรีสุวรรณ​ กล่าวด้วยว่า ตนไม่ได้มีการพูดคุยกับนางพันธุ์ทิพาเพิ่มเติม​เพราะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ซึ่งตนก็ทราบมาจากสื่อมวลชน แต่เมื่อเขาชี้เบาะแส แล้วก็เป็นหน้าที่ของตนที่เข้าไปตรวจสอบ อย่าง​ไรก็ตามมีหลายคนที่ส่งข้อความมายังตน เพื่อให้ตนเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาเคยให้สัมภาษณ์ว่าหนี้สินที่มีเป็นการนำเงินไปช่วยวัดช่วยโรงเรียน แต่จริงแล้วเป็นเช่นไรประชาชนก็รับรู้ว่าพูดจริงหรือพูดเท็จ นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ช่วงบ่ายวันนี้มีกลุ่มดารา นักแสดงที่ให้นายสมปองมาช่วยไลฟ์ขายกล่องสุ่มเพื่อนำเงินไปช่วยวัดแห่งหนึ่งในจ.ปทุมธานี […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 รับสมัครเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ

  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2564 กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 22 – 30 กรกฎาคม 2564 ณ ฝ่ายโครงการพระราชดำริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โทร 0 3745 2104 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.75 อัตรา 4 – 24 มิ.ย.64

  กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆบรรจุครั้งแรก 75 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ 1 ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4 ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติกา 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6 […]

1 2 6
error: