ด่วน! โค้งสุดท้ายแล้ว! สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 เชียงใหม่ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี เงินเดือน18,000 สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์บัดนี้-8มี.ค.62

Advertisement Advertisement Advertisement สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3  เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติงานลำปาง เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาสังคมศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บัดนี้-8 มี.ค.62 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราภายในวันที่ 8 มี.ค.62 เป็นสำคัญ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5328-3734 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))  

error: