กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรงเทพฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (เงินเดือน 11,500 บาท) Advertisement คุณสมบัติและลักษณะงาน – ชาย/หญิง -ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) – ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป – ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับบอบหมาย ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติและวุฒิการศึกษามาได้ที่ [email protected]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 62 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 4–28ธ.ค.66

  ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ 2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 15 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – เพศชาย/หญิง มีบุคลิกภาพดี – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ – มีทักษะการเจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี – สามารถทำงานนอกเวลาได้ – ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งประวัติและวุฒิการศึกษามาได้ที่ [email protected]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้เป็นต้นไป

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท -ชาย/หญิง มีบุคลิกภาพดี – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ – มีทักษะการเจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี – สามารถทำงานนอกเวลาได้ – ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ชาย/หญิง – ได้รับวุฒิ ปวส. – ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป – ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติและวุฒิการศึกษาได้ที่ [email protected]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบรรจุ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ (ด้านภาษาอังกฤษ) วุฒิ ป.โท TOEIC495 สมัครออนไลน์ 16มิ.ย.-24ก.ค.66

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) 2 ตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา และ (2) เป็นผู้มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ – คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 495 คะแนน – คะแนน TOFLE (Paper-based) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน – คะแนน TOFLE (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 170 คะแนน – คะแนน TOFLE (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน – คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน – คะแนนTU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน – คะแนน IELTS […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. สมัครทางเว็บไซต์ http://drr.thaijobjob.com ภายในวันที่ 31 พ.ค.-21 มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้เป็นต้นไป

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัคร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) เงินเดือน 15,000 บาท (ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ) อัตราที่ 1 คุณสมบัติและลักษณะงาน – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีบุคลิกภาพดี – ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ – มีทักษะการเจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี – สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ – สามารถทำงานนอกเวลาได้ – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราที่ 2 คุณสมบัติและลักษณะงาน – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีบุคลิกภาพดี – ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาคณะมัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้โปรแกรมดังต่อไปนี้ […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ผู้มีประสบการณ์ 9 ปี (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 2. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา ปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา 3. สถาปนิก 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 5. วิศวกรโยธา 3 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 6. วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3-27มี.ค.66

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 7 อัตรา ได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 15 ตำแหน่ง ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 3. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 10 ตำแหน่ง ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 9 ตำแหน่ง ได้รับ ปวส.ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 6. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน […]

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี รับสมัครนายช่างโยธา วุฒิ ปวส.บัดนี้-4ม.ค.66

  กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา 4 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานธุรการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี เลขที่ 109 หมู่ 1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี บัดนี้–4ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 036-412660 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 12
error: