(100อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้)กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร อส.ทพ.(ชาย) บัดนี้-15ม.ค.60

Advertisement Advertisement กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็น อส.ทพ. จำนวน 100 อัตรา 1. สัญชาติไทยอายุ 18-35 ปี (เว้นอายุ 17 ปีอยู่ระหว่างการตรวจเลือกเข้ากองประจำการณ์ในปีนั้นๆ) 2. ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร 3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 4. หากเป็นทหารกองหนุน หรือจบนักศึกษาวิชาทหารวิชาทหารปีที่ 3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารประกอบการรับสมัคร – สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – สำเนามรบัตรกรณีกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต – สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี) – สำเนาวุฒิการศึกษา – กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด. ) – กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) – กรณีบุคคลพลเรือนที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ […]

error: