กรมทหารพรานที่11 รับสมัครบุคคลพลเรือน คัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย/หญิง วุฒิ ม.3ขึ้นไป ‘หลายอัตรา’ บัดนี้-10ธ.ค.60(อ่านรายละเอียดด้านใน)

Advertisement   Advertisement กรมทหารพรานที่ 11 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย/หญิง ในสังกัด กรมทหารพรานที่ 11 จำนวนหลายอัตรา (ตามอัตราที่ขาด) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อ.แว้ง, อ.สุคิริน จ.นราธิวาส  คุณสมบัติของผู้สมัคร  1. มีสัญชาติไทย 2. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30ปี ส่วนบุคคลที่มีอายุ 21ปี ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ บุคคลพลเรือนหญิง อายุ 18 – 30 ปี มีความสูง 158 ซม.ขึ้นไป หนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. 3. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 4. เป็นผู้ที่มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ Advertisement สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – […]

error: